250

Filippenzen 4:6 maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Heel wonderlijk dat bij gesprekken dit altijd de laatste tekst is waar men zich aan probeert vast te klampen, zo van: dat kun je toch zeker niet ontkennen. Nou, als ik ergens geen behoefte aan heb is het wel om iets te ontkennen. Wat ik graag zou willen is dat God mij wil gebruiken als instrument om voor anderen tot zegen te mogen zijn. Dit is toch ook onze roeping, is het niet direct voor hier op aarde dan toch in ieder geval te Zijner tijd temidden van de hemelingen. Om iets aan te tonen kun je niet zomaar vers 6 eruit plukken omdat het altijd in een verband staat met andere teksten. Het beste kunnen wij gewoon alles nog weer eens opnieuw bekijken, maar dan wel alle verzen die hier op slaan. Bovendien moeten wij bedenken dat de brief aan de Filippenzen over dienstbetoon gaat en een ieder begrijpt wel dat dienstbetoon niet ten behoeve van jezelf is maar voor de ander. Zonder dit steeds in gedachten te houden kun je gewoon niet beginnen aan dit schriftgedeelte. Filippenzen 4:4 Verheug je in de Here altijd! Weer zeg ik: verheug je! Verheugen, Grieks chairõ, (zich) verheugen, heeft net als danken, Grieks eu charisteõ, wel verheugen, te maken met genade, Grieks charis. Danken is: je goed verheugen, ofwel de overtreffende trap van verheugen. Er is niets hogers te bedenken om God, de Vader, door Christus Jezus, onze Here, de eer te brengen dan door te danken. Paulus brengt dit ook tot uitdrukking door er twee keer achter elkaar de nadruk op te leggen om ons te verheugen en dit wordt opgeroepen als wij de genade overdenken die ons om niet te beurt is gevallen. Omdat er in de Here bijstaat betekent dit dat het hier gaat om wandel en dienstbetoon net als bij Timótheüs als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. 249

251 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication