251

Daar wij nog niet zo veel getraind hebben, geen zin hadden in de stormbaan terwijl er boven je hoofd met scherp geschoten werd, kan je ons beter zien als rekruten, die het soms nodig hebben om tot de orde geroepen te worden. Soldaat van Christus Jezus of kan ik beter zeggen door Christus Jezus is voor het leven, zodat dit ook van toepassing is op ons dienstbetoon, niet zozeer aan mensen dan wel aan Hem die ons leven is. Eerlijk gezegd was ik blij toen mijn diensttijd erop zat, maar nu ben ik verheugd in dienst van Hem te mogen staan. Maar om het doel te raken zonder te missen laat ik mooi aan Hem over, dat werkt ook zo ontspannen, dat je er niet moedeloos van wordt. Het dienstbetoon begint in deze verzen dus met je altijd in de Here te verheugen en net als Paulus zeg ik het nog maar een keer tegen mijzelf: Verheug je Ruud! In Filippenzen 2:18 schreef Paulus ook al tweemaal achter elkaar: verheugt jullie en verheugt jullie samen met mij, en in: Filippenzen 3:1 Overigens, mijn broeders, verheugt jullie in de Here. Is het jullie ooit opgevallen dat alleen al in de brief aan de Filippenzen 11 maal over verheugen en 5 maal over vreugde gesproken wordt? Verbazingwekkend zou je zeggen dat je in dienstbetoon zoveel vreugde kunt genieten, terwijl wij onder ieder wissewasje lopen te zuchten en te kreunen. Wij zingen wel eens, voor de kinderen zeggen wij dan, maak een vrolijk geluid voor de Heer, maar volgens mij laten wij maar heel weinig onze fietsbel rinkelen, behalve dan als er iemand in de weg loopt. Laten wij toch die vreugde in ons dienstbetoon tentoonspreiden en ons samen verheugen uit het binnenste van ons hart. Filippenzen 4:5 Jullie inschikkelijkheid (NBG vriendelijkheid) zij alle mensen bekend. De Here is nabij! Ja, vriendelijk zijn wij allemaal wel op z’n tijd, maar of dat ook op Zijn tijd is, is toch wel twijfelachtig, vooral als het om mensen gaat waar we liever met een boog omheen lopen. Inschikkelijk? 250

252 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication