252

De Here is nabij! Toen ik eens aan een broeder vroeg: Joh, heb jij enig idee waarom er zo vaak gevraagd wordt of de Here nabij wil zijn? Na er even over nagedacht te hebben zei hij: volgens mij uit beleefdheid! Toch geloof ik niet dat God, de Vader, daar op zit te wachten. Indien de Here zegt dat Hij nabij is dan is dat ook zo. Is het nou niet gewoon het beste om voor Zijn nabijheid te gaan danken? Juist als mensen in lijden terecht zijn gekomen, of dit nu geestelijk, psychisch, wat het zielse betreft, of lichamelijk is, werkt het enorm bevrijdend door te belijden: De Here is nabij, dank U wel! Als soldaat van Christus Jezus is het toch wel erg aanmatigend om ook maar te denken dat de Here degene, die zich aan het front bevindt, zelf voor eten of voor slaapgelegenheid laat zorgen. Dit geldt ook voor de financiële middelen, die wij Hem ter beschikking stellen. Het is toch voor de broeders veel fijner om te weten dat wij er van uitgaan dat deze op de juiste manier zullen worden uitgegeven en onze dank hiervoor uitspreken. Trouwens al zou ons geld eens op een verkeerde manier uitgegeven zijn, wat dan nog? Hebben wij het dan niet aan Hem gegeven uit liefde en mogen wij dan de broeders die daarvoor zijn aangesteld niet de ruimte geven, liefhebben, om het op hun manier in overleg met Vader te besteden? Of willen wij er achteraf nog verantwoording over afgelegd hebben? Het volgende vers sluit hier mooi op aan: Filippenzen 4:6 Laat niemand bezorgd zijn, maar maak alles met gebed en door smeekbedes jullie verzoeken met dank bekend bij God. Als iemand tegen mij zegt: maar laten bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God, en daarmee wil aantonen dat je gerust van alles wat je maar te wensen hebt voor jezelf aan God kunt vragen, dan wordt gelijk al het meest belangrijke vergeten, namelijk: Laat niemand bezorgd zijn! Als we ons bezorgd maken dan kunnen we gewoon niet tot dienstbetoon komen. 251

253 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication