253

We kunnen immers niemand ondersteunen als we onszelf de hele dag druk lopen te maken over allerhande dingen in het dagelijks leven, die we meestal nog zelf hebben opgeroepen door onze luxe levenswandel. Kijk nu eens naar de soldaat Paulus aan het front met de kogels fluitend om zijn oren, niet letterlijk natuurlijk, zoek het zelf maar op wat hij te verduren heeft gehad. Je zorgen maken aan het front is uit den boze! Voor alles wordt gezorgd, maar ja, als je in de strijd rijk wilt worden, dan breng je jezelf in de problemen. 1 Timótheüs 6:9 Zij echter, die bedoelen rijk te zijn, vallen in een aanvechting, in een valstrik, en in vele onnadenkende en schadelijke begeerten, welke de mensen dan ook doen wegzinken in een totale ineenstorting en destructie. Volkomen aan de grond zitten kan daarom een enorme zegen zijn, want hoe gek het ook klinkt, de mensen die dit meemaken worden ineens volkomen afhankelijk van Hem. Wij hebben ook Job als voorbeeld, die na heel veel lijden toch tot de uitspraak kwam: Zal ik het goede van God aannemen en het kwade niet? Job 2:10. Je hebt geen idee wat het betekent als Vader je de genade schenkt om geen cent meer te bezitten doordat je je baan bent kwijt geraakt. En als je dan van lieverlee weer werk vindt en heel langzaamaan je hoofd weer boven water kunt houden, wat ben je dan een ervaring rijker door geheel en al van Hem afhankelijk te zijn en te zien wat Hij met je leven aan wil en dat is veel meer dan rijkdom je ooit kan bieden. Je zorgen maken is gewoonweg je geloof een poosje aan de kant zetten en daar word je beslist niet wijzer van, ook al vraag je elke dag om wijsheid. Zoek naar de dingen die boven zijn, dat is wijsheid, en niet die op aarde zijn, dat is gewoon onwijs. Gods wijsheid leer je in de praktijk van het dagelijks leven en die gaat alle wijsheid van mensen verre te boven. Hoe kan je je nou zorgen maken als de Here altijd nabij is? En hoe bestaat het dat je niet inschikkelijk bent, vers 5, als je je altijd verheugt? Je geen zorgen maken kan alleen in praktijk gebracht worden als je je er heel diep van bewust wordt dat de Here in alles altijd nabij is. 252

254 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication