254

Jezus heeft ook heel veel gezegd over het bezorgd zijn, bijvoorbeeld in Matthéüs 10:19, maar ook in Matthéüs 6:25-34, waar het onder andere gaat over voeding en kleding en waar Hij hen, die dit vertrouwen niet hebben, kleingelovigen noemt. Dat het zoeken naar deze dingen door heidenen gedaan wordt lijkt mij logisch. Maar dat wij, die uit de heidenen geroepen zijn tot de stand van zoon, ons zorgen maken en weinig geloof hebben is toch wel heel erg jammer. Onze Hemelse Vader is immers exact op de hoogte van wat wij wel of niet nodig hebben. Jaren geleden las ik eens bij Knoch dat het niet bezorgd zijn één van de meest kostbare privileges is van degene die tot het Lichaam van Christus geroepen is. Ik hoop maar dat jullie dit met mij kunnen beamen. Er gaat dus nog heel wat aan vooraf voor je kunt beginnen met het etaleren van jouw wensen bij God, de Vader: Je tweemaal verheugen! Inschikkelijk zijn! Zeker weten dat de Here nabij is! Niet bezorgd zijn! Rust en vrede in alle situaties, soms duurde het de ene keer wat langer dan de andere, gaf God mij toen ik eerst de voorgaande verzen in praktijk mocht gaan brengen. Niet omdat het moest, maar omdat een ander mij daarop gewezen had. Je gaat natuurlijk ook niet aan zo’n studie beginnen als je het zelf allemaal zo goed weet, maar juist omdat je het niet weet! Filippenzen 4:6, vervolg maar maak alles met gebed en door smeekbedes jullie verzoeken met dank bekend bij God. Voor je dit nader gaat bekijken moet je gelijk weer bedenken dat deze brief in zijn geheel over dienstbetoon gaat. Het woordje gebed is, zoals ik al eerder heb aangegeven, in het Grieks pros euchê, naartoe wel hebbing, daar hoef ik verder niet over uit te weiden. 253

255 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication