255

Wat wel leuk is, is dat ik door dit schriftgedeelte opnieuw te bestuderen toch weer tot een iets dieper begrip van smeekbede mocht komen dan in de studie over gebed. Dit is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat smeekbede vertaald is met: gebed smeken smeking voorbede bidden Smeekbede, Grieks deêsis is binding. Ik was nieuwsgierig wat van Dale over smeekbede te melden had en ja hoor, dringende onderdanige bede. Nou van dit begrip moeten wij zo gauw mogelijk af zien te komen en ik vroeg mij af of ik het weg zou laten. Ik heb het echter toch maar laten staan want velen van ons zullen dit herkennen en ook met deze betekenis als achtergrond in praktijk brengen. Maar wij leven nu in een tijd, dat wij de Here zomaar tegemoet kunnen gaan in de lucht, en wat is dan de betekenis van binding? Ga er maar aanstaan! Ik moest denken aan gebonden zijn, in de zin van dat je je aan bepaalde afspraken hebt te houden, ofwel dat je ergens aan vastzit. Binden, Grieks deõ Gebondene, Grieks desmios Paulus was een gebondene (NBG gevangene of in gevangenschap), Handelingen 16:25,27; 23:18; 25:14,27; 28:17. Dit is op zich een goede weergave van het gebonden zijn en het komt alleen in Handelingen voor. Er was sprake van een letterlijke gevangenschap. Wat voor ons echter veel belangrijker is, is dat Paulus zich in de latere brieven een gebondene van Christus Jezus noemt, Efeziërs 3:1; Filémon 1 en 9 of een gebondene in/van de Heer, Efeziërs 4:1; 2 Timótheüs 1:8. Paulus kon zich als slaaf van Christus Jezus niet vrijmaken, maar was als zodanig aan Hem gebonden. Op dezelfde manier zijn ook wij aan Hem gebonden. 254

256 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication