258

Het gaat bij Hem om smeekbedes waartoe Hij ons gebonden heeft om dit voor anderen te doen, ondanks allerlei mankementen en tekortkomingen die wij zelf hebben. Ja, dan houden wij nog de wensen over, wat moeten wij daar dan mee? Wat heb ik toen ik jong was veel verlanglijstjes gemaakt voor als ik jarig was of als sinterklaas om de hoek zou komen kijken. Nu ben ik geboren in 1935, dus in de oorlog viel er sowieso niets te wensen en de suikerbieten die mijn moeder tot brood verwerkte of tulpenbollen waren niet te eten. Toch zag mijn moeder nog wel kans om een kleinigheidje te geven. Ze maakte marsepein van witte bonen, wisten wij veel dat dit eigenlijk amandelen hadden moeten zijn. Nu de kinderwensen achter ons liggen kunnen wij op ons gemak het woordje wensen in dit vers bekijken. Je zal het al wel gedacht hebben: het staat er zeker niet? Inderdaad! Het is zelfs ongelofelijk, want het komt in de brieven van Paulus maar één keer voor. Dus dit zou al een reden moeten zijn om na te gaan of dat wel overeenstemt met wat wij allemaal te wensen hebben. Wensen, Grieks aitêma is verzoek effect. Het heeft enerzijds betrekking op een conclusie die iemand op basis van een verzoek trekt en anderzijds op het effect van een bepaalde handeling. Als er een woord in het Grieks op ma eindigt gaat er bij ons als het ware vanzelf een belletje rinkelen, omdat wij dat kennen van bijvoorbeeld baptisma, de doop, wat komt van baptõ. Dus het effect van Zijn doop/dood is, dat wij hierin besloten zijn. Ik zal aan de hand van een van de overige teksten uit de evangeliën proberen aan te geven wat ermee bedoeld wordt. En Pilatus besliste dat aan hun eis, Grieks aitêma, verzoek effect, voldaan moest worden. Hij had die conclusie getrokken op basis van de verzoeken die de Joden onder luid geschreeuw kenbaar hadden gemaakt om Jezus te kruisigen, Lucas 23:24. Het woord verzoek effect wordt slechts één keer gebruikt in de brieven van Paulus en dan ook nog precies in de brief waar het over dienstbetoon gaat. 257

259 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication