259

Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat wij gaan letten op het effect van onze verzoeken, die wij door smeekbedes (waartoe wij gebonden zijn), bij Vader bekend maken. Hiermee vervullen wij gelijk de opdracht die Paulus gaf in Efeziërs 6:18-20, want er wordt tweemaal over smeekbede, Grieks deêsis, wat binding betekent, gesproken. Het kwam bij Paulus helemaal niet op om iets voor zichzelf te vragen, omdat hij uitsluitend bezig was met dienstbetoon. Wij schieten hierin zeker tekort, maar God kijkt gelukkig niet naar ons falen, maar ziet ons aan in Christus Jezus onze Here. Hebben jullie dat ook zo nu en dan? Dat je wel zou willen zijn als Paulus en dat je tegen Vader zegt: gaat Uw gang maar! Filippenzen 4:7 En de vrede van God, die superieur is aan alle denkzin, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Wat bewerkt nu ook alweer deze vrede, die superieur is aan alle denkzin? je verheugen nogmaals je verheugen inschikkelijk zijn je ervan bewust worden dat de Here nabij is niet bezorgd zijn smeekbedes, waartoe je gebonden bent, richten tot God letten op het verzoek effect van God danken Het is heel moeilijk om gelovigen, die in onvrede en onrust leven, hierover aan te spreken. Vermanen staat er dan meestal in de NBG, maar letterlijk betekent het Griekse woordje para kaleõ: langsbij roepen. Kijk, dat is nog eens een mooie betekenis, want door iemand te vermanen met een vingertje omhoog ontstaat alleen maar verwijdering. Iemand langsbij roepen is echter heel omzichtig met in gedachten, of eventueel letterlijk, een arm om iemand heen, zodat diegene gelijk al begrijpt dat hij/zij erbij hoort en dan, als de Here jou als instrument wil gebruiken, kun je uitleggen hoe de vork in de steel zit. 258

260 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication