262

Danken behoort tot het geloof wat God ons in genade wil schenken en kan dienen tot een langschild, waarmede alle gloeiende pijlen van de boze geblust kunnen worden. Nog niet zo lang geleden had ik een correspondentie per e-mail met iemand die de studie over ‘Gebed bij Paulus’ had gelezen en daar heel veel vragen over had. Uiteindelijk schreef ze dat, nu zij meer ging danken in plaats van vragen, zij ook steeds meer vertrouwen in God had gekregen. Omdat in haar gemeente waar zij de bidstonden bijwoont eigenlijk alleen maar om dingen werd gevraagd, heeft ze geopperd om meer te gaan danken en dat is aangeslagen. Zo zie je maar weer dat ook mensen die nog maar sinds kort de boodschap van genade en verzoening kennen je op iets heel belangrijks kunnen wijzen. Bij vragen heb je immers altijd zoiets van, zou er echt wat gaan gebeuren en zou Vader het ook doen wat je gevraagd hebt. Je bent onzeker of je het wel of niet krijgt. Neem de tekst uit Jacobus 4:2b,3 die erg veel wordt aangehaald als het om bidden gaat. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt. Meestal wordt alleen: Gij hebt niets, omdat gij niet bidt aangehaald, maar laten wij ons niet vergissen, want het is een volkomen uit zijn verband gerukte tekst. Dit wordt niet gezegd tegen mensen die behoren tot het lichaam van Christus, maar tegen Messiasgelovige Joden ofwel de twaalf stammen in de verstrooiing, Jacobus 1:1. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt, werd geschreven aan mensen die bezig waren met strijden, vechten en moorden, bezig waren met hun hartstochten en echtbrekers en echtbreeksters (NBG overspeligen) worden genoemd. Zij waren vrienden van de wereld en daardoor vijanden van God. De kans is heel erg groot, dat wij ook verkeerd bidden omdat ook wij vaak meer met de wereld bezig zijn en geen genoegen nemen met wat wij al uit Gods hand ontvangen hebben. Wij willen net zoals de wereld alles mooier, groter, beter en meer, behalve dan van het geestelijk voedsel. Het lijkt wel of ook wij in ‘de verstrooiing leven’ wat onze gebeden aangaat. 261

263 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication