263

Voor materiële zaken of lichamelijke behoeften en noden hoeven wij al helemaal niets te vragen, want er staat heel duidelijk dat God uit is op onze geestelijke zegen. Deze geestelijke zegen hebben wij al rijkelijk van Hem ontvangen, Efeziërs 1:3. Willen wij geestelijke zegen nu al op aarde ervaren dan is er geen andere weg voor ons weggelegd dan Gods woord ter hand te nemen en dit door Hem aan ons hart te laten brengen en dat zal onze ‘verstrooiing’ wegnemen. Als wij vragen of God, de Vader, ons wil bewaren of beschermen dan kunnen wij beter eerst bij ons zelf te rade gaan en ons afvragen of wij niet beter onze wapenrusting ter hand kunnen nemen, Efeziërs 6:10-17. Alleen door studie van Zijn woord zullen wij door Hem bewaard en beschermd kunnen worden. De aangehaalde tekst uit Jacobus 4:2b,3 luidt ook heel anders, voor mij nu bijna als vanzelfsprekend, want er staat: Gij hebt niets, omdat gij niet verzoekt. Jullie verzoeken, Grieks aiteõ, en ontvangen niets, omdat jullie kwaad verzoeken, aiteõ, om het voor jullie genot, Grieks hêdoné, te verbruiken. Logisch dat hier in de Griekse tekst geen bidden staat in de betekenis van naartoe wel hebben. Ze hadden het helemaal niet goed omdat zij Gods aangezicht niet zochten om te weten te komen wat Hij nu eigenlijk wilde, maar Hem zochten voor de heb en om wat ze kregen te verbrassen. Toch zegt mij deze tekst uit Jacobus heel veel. Als je erover nadenkt dan zijn wij allemaal hedonisten vanaf onze geboorte en hebben wij echt die omvorming nodig van de vernieuwing van onze denkzin, anders blijven wij maar kwaad verzoeken en het voor ons genot gebruiken. Zeg ik hiermee dat wij niet meer zouden mogen genieten? Beslist niet, want er is zoveel dat wij uit Gods hand ontvangen, niet alleen op het materiële en lichamelijke vlak, maar bovenal geestelijk, dat wij met vreugde God mogen danken voor deze genadegaven. Het gaat erom dat wij ophouden met vragen naar meer en gaan danken voor wat wij reeds bezitten in Hem. Als er dienstbetoon van ons gevraagd wordt dan kunnen wij in onze gebeden, naartoe wel hebbingen, medegelovigen bij de Vader in herinnering brengen, opdat …….. 262

264 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication