264

Het vervelende is dat wanneer mensen zo’n tekst in Jacobus lezen, denken: zie je nou wel, ik heb niets omdat ik niet vraag. Zij vergeten dan echter dat het gaat om een brief die gericht is aan het volk Israël en niet aan het lichaam van Christus. In Paulus’ latere brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5:20, staat: Dankt altijd in de naam van onze Here Jezus Christus, God, de Vader, voor alles! Voor je het weet zou je nu zomaar in dezelfde fout kunnen vervallen die anderen met Jacobus 4:2b,3 gemaakt hebben en dat is dat dit vers niet op zichzelf staat, maar middenin een betoog over onze wandel. Het is zelfs zo ernstig bedoeld dat in Efeziërs 5:14 staat: Wordt opgewekt, gij die dommelt, en sta op uit degenen die dood zijn, en Christus zal jullie oplichten. Het betekent dat je als je blijft dommelen nooit tot danken komt voor alles. Je moet eerst een duwtje in de rug krijgen waardoor je weer wakker wordt en weer bij de les bent. En dat is heel hard nodig want als je hoofdstuk vijf in zijn geheel leest dan zie je dat het over onze wandel in de Here gaat en in hoofdstuk zes loopt dat nog een poosje door. Danken is een soort oase middenin de woestijn, waar wij opgeroepen worden tot vrijwillige onderschikking en alles wat daarmee te maken heeft. Danken voor alles wat je geestelijk bezit werkt namelijk uit dat je ook alle materiële en lichamelijke problemen aanvaardt uit Gods hand en Hem hiervoor gaat danken, omdat het niet opweegt tegen de Heerlijkheid die God over ons zal openbaren, Romeinen 8:18. Danken voor je man, ook al is hij ongelovig en een grote lomperik. Danken voor je vrouw, ook al is zij ongelovig en een grote zeurpiet. Danken voor je kinderen, ook als zij zich niet aan je willen onderschikken. Danken voor je werkgever, gelovig of niet. Danken voor je personeel, gelovig of niet. Danken omdat je niet hoeft te strijden tegen bloed en vlees, niemand ergens om hoeft te veroordelen of te mijden. Nou ja, er zijn duizend-en-een dingen waarvoor je altijd kunt danken, alleen zou het kunnen zijn dat je wandel roet in het eten gooit. Wil je ervan af? Kruip in dat woord van God als je begrijpt wat ik bedoel! 263

265 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication