265

Danken voor alles is alleen dan mogelijk als God, de Vader, ons in genade inzicht geeft in het feit dat werkelijk alles uit Hem, door Hem en tot Hem is. Niet alleen de grote maar ook de kleinere dingen. Wij zijn zo gewend om als er een op- of aanmerking gemaakt wordt er à la minute op te reageren, zonder er ook maar een seconde over na te denken. Wij voelen ons meteen gepakt en in onze waardigheid aangetast of ons rechtvaardigheidsgevoel speelt onmiddellijk op. Wij gaan er tegenin of beginnen te discussiëren, om uiteindelijk te ontdekken dat wij ook nog het onderspit delven. Geen moment komt er in ons op dat God, onze Vader, wellicht bezig is in ons persoonlijk leven iets uit te werken en dat Hij die ander, gelovig of ongelovig, gebruikt als instrument om ons te corrigeren of iets te leren. Met het uitvaren tegen die ander, varen wij dan eigenlijk uit tegen God, de Vader, zelf. Als wij in plaats daarvan zouden kunnen gaan danken voor de vervelende situatie waarin wij ons bevinden zou dit weleens de sleutel kunnen zijn tot vrede en rust. Vergeet niet dat wij niet alleen door mensen worden bekeken maar ook door hemelingen. Zou het dan niet geweldig zijn als al onze reacties ten opzichte van lijden in kleinere en grotere vorm zouden getuigen van Gods liefde en kracht, die zich in zwakheid openbaart? 2 Corinthiërs 12:9. God, de Vader, vraagt niet van ons om op bloed en vlees te reageren of ermee te strijden, Efeziërs 6:12, maar voor alles te danken ofwel je te verheugen. Laten wij ons dan wakker laten schudden zodat Christus ons zal kunnen oplichten. In dit verband moest ik denken aan een schilderij dat gerestaureerd wordt, zoals je gedeeltes hiervan weleens ziet op de televisie. Heel voorzichtig halen ze het vuil eraf met wattenstaafjes en na soms maanden werk, licht het schilderij ineens weer op en zie je hoe het oorspronkelijk was. God, de Vader, wil ons weer door Christus doen oplichten en wat doe je dan als eerste? Precies, danken! Danken voor anderen is iets wat Paulus veelvuldig in praktijk brengt. Het voorkomt namelijk ik gerichtheid en brengt vreugde teweeg, ongeacht of jij of degene voor wie je dankt zich in een moeilijke situatie bevindt. 264

266 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication