266

Danken voor een kind dat in onze ogen afwijkt van wat wij ze geleerd hebben of anders handelt dan wij vanuit Gods woord weten, een goddeloos gedrag vertoont, zich van Hem afkeert. Onmogelijk? Helemaal niet! Hiervoor danken geeft juist vrede en rust omdat je hiermee aangeeft dat je ervan overtuigd bent dat jouw kind precies de weg gaat die de Vader voor hem/haar bedoelt. Hoe vaak denken wij niet dat het zijn/haar eigen schuld is en zo niet, dan toch zeker de schuld van die verkeerde vrienden, die ook al niet zoveel van Vader willen weten. Anderen denken nog in termen van oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld dat het komt omdat zijzelf gefaald hebben in de opvoeding of dat zij ze mogelijk met een kerkelijke leer om de oren hebben geslagen. Of door het feit dat ze gescheiden zijn. Ook dat lost echter niets op. Het komt er eigenlijk op neer dat zolang wij niet vanuit het hart kunnen belijden dat God ons in genade als zonen heeft aangenomen, wij natuurlijk ook die ander, of het nou ons kind is of iemand anders die in de fout is gegaan, niet in genade tegemoet kunnen treden. Colossenzen 2:6,7 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, bevestigd in het geloof, zoals onderwezen is, overvloeiend in Hem in dank. Iedere keer als ik een tekst tegenkom waar over danken wordt gesproken, dan kan ik gewoon niet anders dan het tegenover vragen zetten. Je zal dan ook niet kunnen vinden dat wij zouden moeten overvloeien in vragen. Het past ook gewoon niet bij vragen. Toch moet ik hiermee oppassen, want anders zou ik de andere dingen mogelijk uit het oog verliezen die in dit vers belangrijk zijn. Er staan zo maar even zes woorden in die niet aan onze aandacht mogen ontglippen, namelijk: aanvaarden wandelen geworteld opgebouwd, en bevestigd in het geloof overvloeiend in dank 265

267 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication