267

Het meest opvallend hieraan is dat al deze zes begrippen niet door onszelf opgebracht kunnen worden of aangeleerd, maar dat er onderwijs voor nodig is. Hè wat vervelend nou, ik dacht dat alles vanzelf ging, je vraagt er gewoon om en het komt uit de lucht vallen; jarenlang op school gezeten en al die tijd gebaald en nu weer terug naar de schoolbanken? Precies, maar zelfs dat is geen verplichting, want de interesse om te gaan studeren wordt zonder dat je het in de gaten hebt steeds weer aangewakkerd door Gods geest, dus kost het helemaal geen moeite. Aanvaarden, Grieks para lambanõ is langsbij vatten Dit betekent dat je alles wat er in je leven en in dat van je geliefden gebeurt langsbij vat als zijnde in Christus Jezus en voortgekomen uit Gods Liefde. Christus Jezus legt figuurlijk gezien Zijn arm om ons heen in ons lijden en Vader omgeeft ons zelfs van achteren en van voren, Psalm 139:5. Weet je, het punt is dat wij zo’n moeite hebben om ons volledig aan de Vader over te geven. Doen wij dat echter wel dan ontstaan er die vrede en rust die wij bij vragen om de nood weg te nemen niet zullen ervaren. Het mooie hiervan is dat, indien je echt alles aanvaardt uit de hand van Vader, je wandel niet alleen anders wordt, namelijk overeenkomstig de wil van Hem uit Wie, door Wie en tot Wie alle dingen zijn, maar je ook geworteld en opgebouwd wordt in Hem, bevestigd wordt in het geloof, overvloeiende van dank in Hem. Dit is nu Colossenzen 2:6,7 ten voeten uit! Overvloeiende van dank in Hem komt uit het diepste van je hart. 1 Thessalonicenzen 5:16-18 Verheugt, chairõ, jullie altijd, bidt, pros eu chomai, onophoudelijk, dankt in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van jullie. Net als in Filippenzen 4 begint hier het gebed, naartoe wel hebbing, met zich verheugen, want als je je gaat verheugen in de Here ben je als vanzelf gericht op God, de Vader, en heb je het gelijk al goed. Het is toch eenvoudig te begrijpen dat als je je altijd verheugt en Gods aangezicht zoekt je niets anders kunt doen dan danken. En laat danken nou precies de wil van God zijn in Christus Jezus. 266

268 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication