269

Wij willen niet aan het kruis en lijden daarom gebrek aan vrede en kunnen dientengevolge ook nooit dankbaar worden voor alles. De vrede van Christus functioneert niet in ons leven en dat is op zich niet zo verwonderlijk, omdat wij het zelf niet kunnen opbrengen. Het gaat er dan ook niet om of wij het kunnen, maar of wij het willen en dat is weer een werk van Hem, die ons liefheeft. Ik val in herhaling, maar vrede krijg je niet door vragen om verandering van welke situatie dan ook in je leven, maar door iedere situatie die zich in je leven voordoet te aanvaarden uit Gods hand, wetend dat dat nu juist het allerbeste is wat God, de Vader, je wilde geven en hiervoor te danken. Wat wij ook niet in praktijk kunnen brengen als God, de Vader, dat niet in ons werkt is: Colossenzen 3:17 En alles wat jullie doen in woord of werk, doet het alles in de naam van de Here Jezus Christus, God, de Vader, dankende door Hem. Er is er maar Een die daadwerkelijk de wil van God, de Vader, tot in de kleinste details heeft kunnen volbrengen en dat was de Zoon van God zelf. Dit betekent dat Paulus hier in wezen een oproep doet om alles wat wij doen in woord of werk op dezelfde manier te doen als de Zoon van God. Paulus was zich er heus wel van bewust dat dit een onhaalbare kaart was, maar dat was niet een reden om de oproep dan maar achterwege te laten. Hij wist gewoon uit ervaring dat zodra je alles gaat doen in de naam van de Here Jezus Christus, je bezig bent met dienstbetoon. Als er iets dank oplevert is het wel daarmee bezig te zijn, ondanks alle moeite en lijden die dit teweeg kan brengen. Het komt er dus op neer dat danken voortkomt uit een wandel in de Here. In onze gemeente wordt er veel over deze wandel gesproken door degenen die voorgaan. Dit komt omdat zij, daar zij ook zelf de behoefte hebben om deze wandel in praktijk te brengen, tot de ontdekking zijn gekomen dat zij het ook niet kunnen zonder dat God, de Vader, dat in hun werkt. Danken voor de ander, ongeacht zijn wandel, is het beste medicijn voor jezelf! Laten wij nog even op een rijtje zetten wat Paulus doet tijdens zijn gebeden: Efeziërs 1:16 Dankt en brengt de Efeziërs bij God in herinnering 268

270 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication