28

Romeinen 12:11 Efeziërs 6:7 Romeinen 14:4 1 Corinthiërs 6:13 Efeziërs 5:22 2 Corinthiërs 10:17 Filippenzen 2:24 Filippenzen 3:1 Filippenzen 4:1 2 Timótheüs 2:7 dient de Here als slaaf. dient de Here als slaaf. of iemand staat of valt, het gaat zijn Heer aan. het lichaam is voor de Here, en de Here voor het lichaam. onderschikken (vrijwillig) als aan de Here. roemen in de Here. vertrouwen in de Here. verheugen in de Here. vaststaan in de Here. Colossenzen 3: 23,24 werken als voor de Here en niet voor mensen. 1 Thessalonic. 4:17 de Here tegemoet gaan in de lucht. de Here zal jullie in alles intelligentie geven. In geen van de 252 maal dat het woord Kurios, Heer voorkomt richt Paulus zich rechtstreeks tot Hem om Hem iets te vragen, hij dankt Hem alleen door te zingen en te jubelen! Wat Paulus doet is wandelen in de Here, zoals hij schrijft in: Colossenzen 3:17 Wat gij ook doet in woord en in werk, doet het alles in de naam van de Here Jezus Christus, God, de Vader, dankende door Hem. Indien de Here ons die wandel in Hem in genade schenkt dan is er ook geen noodzaak om Hem iets te vragen, want Paulus zegt in: 2 Timótheüs 2:7 Zet je denkzin op wat ik zeg, want de Here zal u in alles intelligentie geven Dit is zo vanzelfsprekend dat onze Heer dit doet, hoe zou een slaaf anders zijn werk tot Zijn volle tevredenheid kunnen verrichten? Jezus, Grieks Iêsous, Hebreeuws Ieue, Redder. Ik heb geen plaatsen kunnen ontdekken waar Paulus zijn gebeden, welhebbingen, eindigt met in Jezus naam, Amen! Zie Efeziërs 1:17-18, 3:14-21; Colossenzen 1:9-14 en in Romeinen 16:27 staat: Hem, de alleenwijze God zij door Christus Jezus de verheerlijking voor de eonen der eonen! Amen. 2 Corinthiërs 5:16,17 Zo kennen wij dan van nu af aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer! Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. 27

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication