29

De menselijke naam van Christus hier op aarde, tijdens zijn vernedering, was Jezus! Er staat in vers 17 dan ook niet dat wij in Jezus een nieuwe schepping zijn. Paulus gebruikt de naam Jezus veelvuldig in combinatie met Christus om te verwijzen naar onze Heer Christus Jezus als de opgestane verheerlijkte Heer, die de naam boven alle naam ontvangen heeft en nu zit aan de rechter van God, Colossenzen 3:1; Efeziërs 1:20 en Romeinen 8:34. Wij kunnen deze verheerlijkte Heer daarom niet langer aanspreken met alleen de naam Jezus, die Hij droeg in Zijn vernederd lichaam. Trouwens de gebeden van de Here Jezus zelf bestonden overwegend uit danken en verheerlijken van de Vader. Wel kunnen wij door de naam van Christus Jezus onze Vader naderen! Vader, Grieks patêr (65 maal) Het woord Vader wordt voor God gebruikt om Zijn Liefde en Zijn zorg voor de Zijnen uit te drukken! Vader, Aramees Abba is Pappa (2 maal) Achteraf was het voor mij onbegrijpelijk, dat ik geen of nauwelijks gebruik maakte van die intieme en familiaire mogelijkheid om God te naderen. Er is geen grotere genade te bedenken, omdat het offer van de Zoon zijner Liefde deze toegang heeft vrijgemaakt. Wij mogen Zijn Vader, onze Vader noemen, ja zelfs Pappa, dat betekent tot binnenin Zijn hart! Hoewel dit het uiteindelijke doel van God is voor alle mensen, hebben wij nu al deze genade ontvangen. Ook de Zoon kan je niet méér verheerlijken, dan wanneer je Zijn Vader met Vader aanspreekt, omdat je daarmee blijk geeft Zijn volbrachte werk begrepen te hebben, dat je tot het lichaam van Christus behoort en tot zoon geworden bent. Dit in tegenstelling tot de Jood die immers alleen middels de Hogepriester eenmaal per jaar onder strikte voorwaarden, rituelen en offers, tot God in de tempel kon naderen. God heeft ons echter uitgekozen als tempel om woning in te maken door het grootste offer wat maar denkbaar is: Zijn eigen Zoon. Hij is tot binnenin ons hart komen wonen, 1 Corinthiërs 3:16,17; 6:19; 28

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication