30

2 Corinthiërs 6:16 en Hij wil, dat wij tot binnenin Zijn hart naderen en zeggen: Abba Vader. Dit is wel zo dichtbij en zo intiem dat je er haast niet over kunt praten! Alle brieven van Paulus beginnen met God, onze Vader, het maakt niet uit of het vroegere brieven dan wel latere brieven zijn. Iedere gelovige wist in die tijd, dat God zijn Vader was en hij door Christus rechtstreeks tot Hem kon naderen. Het is hetzelfde als met de woorden apostel of dienstknecht, slaaf, waaruit je gelijk kunt opmaken waar de inhoud van de brief over gaat, namelijk over leer of dienstbetoon. Zo kunnen ook wij nu weten, dat alle brieven gaan over God, onze Vader Je kunt dit zelf nalezen: Romeinen 1:7; 1 Corinthiërs 1:3; 2 Corinthiërs 1:2; Galaten 1:3; Efeziërs 1:2; Filippenzen 1:2; Colossenzen 1:2; 1 Thessalonicenzen 1:1; 2 Thessalonicenzen 1:2; 1 Timótheüs 1:2; 2 Timótheüs 1:2; Titus 1:4 en Filémon 1:3. Zij beginnen allemaal met: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus! Bij het nakijken in de groene boeken bleek, dat de NBG soms een gedeelte niet vertaalt en soms onze Vader vertaald heeft met de Vader! God, Vader noemen heeft te maken met het feit dat wij behoren tot het lichaam van Christus en onze roeping tot zonen van God. Geen enkele aardse zoon zal zijn vader Heer noemen en dit tijdens zijn gesprek steeds herhalen, ook al zou hij vader zeggen. Aardse zonen zeggen meestal pa, terwijl dochters vlugger pap of pappa zeggen. Er zijn ook zonen die balen van hun vader, geen contact met hem hebben of hem zelfs helemaal niet kennen. Dan is het vaak moeilijker om tegen God Vader te gaan zeggen, laat staan dat je het woord Pappa zou gebruiken. Indien God het geeft zou je iemand, die problemen heeft met zijn/haar vader misschien met het Woord tot vertroosting kunnen aanspreken, langsbijroepen. Arm om iemand heen en duidelijk maken, dat God juist jou heeft geschapen om uit te roepen tot het lichaam van Christus en tot zoon van God, de Vader. Als Hij dat niet gewild had, dan had Hij zonder twijfel de schoot van je moeder toegesloten, 1 Samuël 1:5. 29

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication