32

Efeziërs 3:14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Als je de reden leest en God heeft je in staat gesteld dit ook te begrijpen, dan is er iets ongelofelijks met je gebeurd, want dan heeft de Vader der Heerlijkheid jou een geest van wijsheid en openbaring gegeven tot de erkenning, op(eenstapeling van) kennis, van Hemzelf en verlichte ogen des harten om te weten welke verwachting Zijn roeping wekt. Filippenzen 2:9-11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem in genade de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus alle knie zich buige, de overhemelsen, aardsen en de onderaardsen en alle tong van harte belijde, dat Jezus Christus Kurios Heer is, naar binnenin de heerlijkheid van God, de Vader! Filippenzen 4:19,20 Mijn God echter zal al uw behoeften vervullen in overeenstemming met zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. En wie kent ze beter dan Hij? Daarom kunnen wij onze behoeften bij God onder dank bekend maken, maar hoeven beslist niet te vragen ze ook te vervullen, want zouden wij twijfelen aan Zijn beloften? Met Paulus kunnen wij dan zeggen: Mijn God en Vader zij de heerlijkheid in de eonen der eonen! Amen. Hieronder enkele teksten, waaruit blijkt dat Knoch volkomen gelijk heeft en wij slechts tot God, onze Vader, kunnen naderen in gebed met verzoeken en smeekbeden, waartoe wij gebonden zijn, en dank kunnen brengen door Christus Jezus onze Heer. Colossenzen 1:12 En dankt gij met vreugde de Vader. Colossenzen 3:17 God, de Vader, dankende door Hem. 1 Thessalonic. 3:11,13 Hij, onze God en Vader. 2 Thessalonic. 2:16 Hij, onze Here Jezus Christus en God, de Vader. Ik heb geen teksten gevonden, waar Paulus zijn gebed eindigt met: in Jezus naam, in Christus Jezus naam, of in Jezus Christus naam, Amen, ook niet dat hij God met Heer aanspreekt of dit vele malen herhaalt in een gebed. 31

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication