33

Omdat bidden naartoe wel hebben betekent, merkte ik, dat ik tijdens mijn dagelijkse bezigheden steeds meer contact zocht met Vader, niet met veel woorden, maar gewoon omdat het Vader is. Nu ik de aanspreektitel Heer niet meer wilde gebruiken, kwam ik naar mijn idee woorden te kort; het woord Heer gaf mij kennelijk de gelegenheid om na te denken over wat ik dan weer kon gaan zeggen. Door het tekort aan woorden kreeg Vader echter de mogelijkheid deze in mij te bewerken. Doordat bleek dat het vragen om beterschap, het wegnemen of verzachten van het lijden, niet nodig was, begon ik ervoor te danken, wetend dat het niet alleen voor mijzelf, maar ook voor allen om mij heen het beste is wat God ons kan laten overkomen: om ons vrijwillige gehoorzaamheid te leren; om een ander te kunnen vertroosten; om niet langer op jezelf te vertrouwen. Het bidden te allen tijde gaat werken en het danken te allen tijde onder alles, voor alles en in alles ga je steeds bewuster doen. Je gaat meer en meer je verzoeken voor anderen met dank bij God, de Vader, bekend maken opdat de Vader der Heerlijkheid hen geve een geest van wijsheid en openbaring, of met kracht standvastig te worden in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof volledig in hun harten wone, Efeziërs 3:17. Er wordt wel eens gezegd: Gebed verandert de bidder en dat is ook zo! Bidden betekent immers naartoe wel hebben. Danken, eu charisteõ, wel verheugen, verandert de mens tot op het bot, want dan springt je hart op van vreugde, chara, over al de genade, charis, die we uit Gods vaderhand mogen ontvangen, zodat wij niets anders meer kunnen dan genade schenken, charizomai, vreugde doen, en dan komt de genadegave, charisma, vreugde effect, tot zijn doel! Genade en vrede zij u van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus! Amen. 32

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication