38

Hiermee geeft Paulus aan, dat God bewust in Zijn plan had opgenomen, dat de eerste mens Adam zou zondigen. Hij had Adam speciaal daarvoor ingezet, zodat de dood tot alle mensen zou doorgaan. Het is dus niet zo, zoals in de theologie beweerd wordt en zoals er ook in de NBG vertaald is, dat ieder mens dood gaat omdat hij zondigt, maar het is precies andersom. Wij kunnen niet anders dan ons doel missen omdat wij dood gaan. Wij zijn stervelingen geworden en het stervensproces begint al bij de geboorte. In principe kan ieder mens op elk door God gesteld moment komen te overlijden. De mens is stervende stervend geworden, Genesis 2:15-18. Wij zijn dus als doelmissers ingezet, maar zullen ook te Zijner tijd als rechtvaardigen ingezet worden. vers 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder mens is in Adam als sterveling ingezet en tot nu toe heeft niemand aan de dood kunnen ontsnappen. Iedereen zal een keer sterven, er is geen ontkomen aan. De mens kan er echter net zo min aan ontkomen, dat hij in Christus ook weer levend gemaakt wordt. Dit is niet afhankelijk van onze wil; of je nu gelovig bent of niet, of je je best hebt gedaan of niet, heeft er niets mee te maken. Het is gewoon een vaststaand feit, dat wij: a) nu ingezet zijn als doelmissers en straks ingezet zullen worden als rechtvaardigen. b) allen in Adam sterven en in Christus allen levend gemaakt worden. De algemene gedachte is dat de mens door eigen toedoen, door bijvoorbeeld te kiezen voor Jezus, zich te bekeren of wederom geboren te worden, gered wordt en in Christus levendgemaakt zal worden. Gods plan omvat echter al die miljarden mensen die Hij zelf geschapen heeft, zoals we in vers 22 kunnen lezen. vers 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde. 37

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication