39

God is niet zoals de mens, die allerlei plannen maakt waarvan veel toch niet verwezenlijkt kan worden, maar voor Hem is het plan in principe al geheel voltooid. Hij weet het eindresultaat al; namelijk dat Hij Alles in Allen zal worden. Het wonderlijke is dat degenen, die Hij roept uit de heidenvolken tot een bepaald dienstbetoon, dit ook al volledig geloven en beamen. Dit zal Zijn uitwerking in het dagelijks leven niet missen. Christus was de eersteling in Gods rangorde. De volgenden in rangorde zijn diegenen die van Christus zijn bij Zijn komst. Er is geen mens die voor een ander kan bepalen of hij wel of niet van Christus is, omdat dit niet tot zijn bevoegdheid hoort. God heeft allang vastgelegd wie Hij voor een taak gaat gebruiken, terwijl de mens hier totaal niet van op de hoogte is. Neem bijvoorbeeld Paulus, die dacht van zichzelf een Gode welgevallig werk te doen door messias gelovige Joden te vervolgen, en er zijn medewerking aan te verlenen ze te te doden door middel van een kiessteen, Handelingen 26:10. Tot het moment dat het Gods tijd was hem te roepen voor een enorme taak met een gigantische uitwerking, waarvan wij nu nog de vruchten plukken. Efeziërs 1:4 is hier heel duidelijk over: Hij heeft ons immers in Hem, de Christus, uitgekozen (NBG uitverkoren) vóór de nederwerping (NBG grondlegging) der wereld, opdat wij heilig en zonder smet zijn voor Zijn aangezicht. Dat uitkiezen waarover gesproken wordt is niet wat de theologie ons geleerd heeft, namelijk tot eeuwig heil of tot eeuwige verdoemenis. Dit is een vreselijke misvatting. Uitkiezen is bij God nooit iets anders geweest dan geroepen worden tot dienstbetoon. Dat dit dienstbetoon geen belofte inhoudt dat het de gelovige op deze aardbol op rolletjes gaat, kan je heel duidelijk zien aan het volk Israël. Al vanaf het begin van haar bestaan heeft zij niets anders gekend dan lijden en vervolging, zoals bekend uit het oude testament. Helaas hebben ook de christelijke kerken hieraan meegewerkt. Denk aan de kruistochten en de Spaanse inquisitie, ook toen al zijn er miljoenen Joden omgekomen. Vergeet ook het bewind van Hitler niet. 38

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication