40

Hitler werd mede gesteund door kerken en hij liet op de koppels van de soldaten Gott mit uns zetten. Hitler was er vast van overtuigd dat hij degene was, die het duizendjarig vrederijk zou oprichten. Ook de Zoon van God werd niet geroepen om te heersen hier op aarde, maar om te dienen, 1 Petrus 1:19,20. Hij werd vóór de nederwerping (NBG grondlegging) al gekend als het Lam dat geslacht zou worden op het vloekhout van Golgotha. Nog voor de mens werd geschapen en in staat was zijn doel te missen, had God al bepaald dat Zijn Zoon zich zou moeten vernederen, tot mens zou worden en aan het vloekhout zou komen te hangen. God heeft geen vergissing gemaakt toen Hij Zijn plan aan het ontwikkelen was en het aan Zijn Zoon in handen gaf om het uit te voeren. Het is een volmaakt plan en of de mens nu hoog of laag springt, het ermee eens is of niet, Hij voert alles uit naar het raadsbesluit van Zijn wil. vers 24 Aan het einde van de vijf tijdperken zal Christus, de Zoon van God, het koningschap aan God, de Vader, overdragen. Dan is alle heerschappij, alle volmacht (NBG macht) en kracht onttroond. Wat opvalt in dit vers is, dat Paulus schrijft over God, de Vader. Je zou je kunnen afvragen, welke God is dat dan waar Paulus het over heeft en hoe past dat in combinatie met Vader. God is in de loop der eeuwen een ongrijpbaar fenomeen geworden. Het is eigenlijk een beetje nietszeggend, iedereen heeft zo zijn eigen god, is het: Bhoedda? Allah? Het hogere van gene zijde? Een of andere Goeroe? Lou de palingboer? De New Age? Is het allemaal één pot nat? Ook in de tijd van Paulus kwamen deze vragen al aan de orde, ook toen wist men niet goed raad met de vraag wie God nu eigenlijk was. Bang als ze waren voor allerlei boze geesten, had men in Athene, terwijl het er al vol stond met afgodsbeelden, zelfs een altaar gemaakt met de tekst: Aan een onbekende god. 39

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication