44

vers 25 Het overgrote deel van de mensheid, en ook van alle heerschappij, volmacht en kracht, is nu nog vijand van God, de Plaatser. Dit betekent dat er geen relatie is met God, de Vader. Al die vijanden zullen onder de voeten van de Zoon van God gezet (NBG gelegd) worden. Dit wordt wel eens erg menselijk uitgelegd door te denken, dat hier sprake zou zijn van een onderdrukker die werkt volgens de methodes die tijdens een oorlog gebruikt worden. Mensen werden door martelingen gedwongen tot bekentenissen en op die manier werden hele volkeren onder de voet gelopen. God, de Vader, is echter geen onderdrukker, maar een Onderschikker. Hier komen wij zo nog op terug. vers 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. Dit is opmerkelijk omdat alle heerschappij, volmacht en kracht dan al op de door God aangeboden verzoening zijn ingegaan en dat betekent dus dat alleen de mensen, die zich in de (tweede) dood bevinden, nog niet opgewekt en levendgemaakt zijn. Om alle heerschappij, volmacht en kracht onder de voeten van de Christus te brengen zijn twee tijdperken, eonen, nodig, waarvan het eerste al duizend jaar duurt en het tweede oneindig veel langer zal duren. Gedurende deze tijd blijven er mensen in de dood. Wat zal het een gigantisch schouwspel zijn als de dood als laatste vijand in een moment van een seconde buiten werking gesteld zal worden, dan zullen miljarden mensen tegelijk levendgemaakt worden. vers 27 en is alles aan de voeten van de Zoon van God onderworpen. vers 28 Maar dan is nog steeds niet het einddoel van God, de Plaatser, bereikt, want wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon van God zelf Zich aan God, de Plaatser, onderwerpen, opdat God Alles in allen kan worden en voor het ganse heelal God, de Vader, zijn. Het einddoel is uiteindelijk: God, de Plaatser, wordt Alles in Allen, zal God, de Vader, zijn! 43

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication