46

Automatisch komt dan weer bovendrijven wat je altijd is geleerd of voorgehouden. Bijvoorbeeld: dat de vrouw totaal niets in te brengen heeft, onderdanig moet zijn aan de man en alles zou moeten doen wat de man zegt. Dus blijft de vrouw een slavin van de man, die zich aan hem zal moeten onderwerpen. Dit is echter geheel in tegenspraak met wat het door God, de Plaatser, geademde woord bedoelt te zeggen. Indien wij, zelfs als het Griekse woord hupo tassõ goed vertaald is met onderschikken, dit toch nog zien als een verplichte onderwerping, dan zijn wij helaas wel heel erg ver van de betekenis van Gods woord afgedwaald. Wij zijn zo beïnvloed door de tegenstander, dat wij bijna niet anders meer kunnen denken als wij deze woorden lezen en ons in allerlei bochten moeten wringen om het ook maar enigszins anders te willen bekijken. Niet voor niets zegt het woord in: Romeinen 12:2 maar laat jullie omvormen (NBG wordt hervormd) door de vernieuwing van jullie denkzin (NBG denken). Onze denkzin kan niet door onszelf omgevormd worden, maar dit wordt door God, de Plaatser, gedaan, omdat Hij ons steeds meer vervult met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijke intelligentie (NBG inzicht), Colossenzen 1:9-14. God, de Plaatser en liefdevolle Vader, zou absoluut geen behagen scheppen in een vorm van onderschikking of onderwerping van wat wij als mensen daaronder verstaan. Verplichting, afgedwongen eerbied of ontzag, eventueel bereikt door bedreiging, zou nooit tot Zijn eer en welbehagen zijn. Er blijft dan ook maar één mogelijkheid over, namelijk dat onderschikken een ondergrond van vrijwilligheid heeft wat berust op een basis van zekerheid en vertrouwen, van werkelijke liefde tot God, de Vader. Hij werkt dit zelf uit in alle mensen, maar ook in alle overheden, volmacht en kracht. Heel bijzonder is natuurlijk, dat God, de Plaatser, dat nu al in een ieder van ons bewerkstelligd heeft zodat wij in onze dagelijkse wandel niets liever willen dan ons vrijwillig onderschikken aan degenen, die God, de Vader, boven ons geplaatst heeft. 45

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication