47

Vrijwillige onderschikking is het beste wat ons kan overkomen en heeft een enorme functie, omdat: a) God in principe Zijn doel met ons al heeft bereikt en Hij als Plaatser onze Vader is geworden, het uiteindelijke doel voor al Zijn schepselen. b) God ons nu al kan gebruiken als instrument in Zijn hand, zodat anderen Hem ook als Vader leren kennen. c) God nu al laat zien, dat Hij ons straks een plaats zal geven temidden der hemelingen om door ons heen te bewerken dat de overheden, volmachten en krachten zich op vrijwillige basis zullen onderschikken aan de Zoon. Voor wij gaan bekijken hoe het zit met onze vrijwillige onderschikking, moeten we eerst gaan onderzoeken hoe onderschikking tot stand is gekomen, waar het is ontstaan en wat de reden is, dat wij tot deze vrijwillige onderschikking door Paulus worden opgeroepen. Het is allemaal al begonnen in het begin van de bijbel, in het boek Genesis. Eigenlijk nog ver voor die tijd, waarvan ons maar weinig bekend is. God, Grieks Theos is Plaatser, Hij, die alles en iedereen zijn plaats toewijst. God, Hebreeuws Al is Onderschikker, Hij, die alles en iedereen aan zich onderschikt. In wezen betekent Theos precies hetzelfde als Al. Beide namen of beter gezegd titels geven aan, dat er niets en niemand iets kan doen of laten wat buiten God omgaat. Alles wat er dan ook gebeurt, in de hemel of op de aarde, gaat volkomen volgens het door de Onderschikker vastgelegde plan. Het is onmogelijk dat er iets buiten dit plan omgaat en dit wordt nog bevestigd door het feit dat ook de Onderschikker zelf niet van dit plan kan afwijken. Indien dit namelijk ooit zou kunnen gebeuren, dan zou Hij zelf een zondaar worden, omdat Hij dan Zijn eigen doel zou missen. Zonder het te beseffen zegt de theologie, dat God wel Zijn doel mist door te stellen, dat het overgrote deel van Zijn eigen schepselen verloren en naar een vermeende hel gaat om daar eeuwig en eindeloos te branden, door wormen te worden aangevreten en te knarsetanden. 46

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication