48

Als je er goed over nadenkt, is dit een belachelijke voorstelling van zaken, want als wormen tot in eeuwigheid van een mens kunnen blijven eten dan zou dit betekenen dat het vlees van de mens ook steeds weer aan moet groeien. Om Gods grootheid zo in twijfel te trekken! Temeer daar wij weten dat God niet zomaar een God, maar de Plaatser en Onderschikker is van het ganse heelal en absoluut geen doelmisser/zondaar. Nu is er in het oude testament, zo zie je maar, dat je dit niet kunt missen, iets heel geks aan de hand, althans in onze vertalingen. Het blijkt namelijk, dat niet overal waar het woord God voorkomt steeds hetzelfde Hebreeuwse woord staat. Dit heeft te maken met het feit, dat wij alles maar met het Germaanse woord god vertaald hebben, wat eigenlijk, om het oneerbiedig te zeggen, een waardeloos woord is, want het is niets anders dan wodan, donar, frija, de zon, de maan of saturnus, waar onze dagen van de week naar zijn genoemd. Ieder mens heeft wel zijn eigen god, al is het alleen maar om het woord te gebruiken om te vloeken. God is een algemeen begrip voor iets wat men aanbidt of vereert en dit kan alles zijn, zoals ook Paulus ondervond toen hij in Athene kwam. Het barstte daar van de goden, maar helaas! je hebt er niets aan, omdat ze je alsmaar verder van God, de Vader, afbrengen. De belangrijkste Hebreeuwse woorden die met God zijn vertaald zijn: Al, Ale, Alue en Alueim, zodat het van groot belang is om eens na te gaan wat de betekenis is van deze titels. Titel Al Al-e Al-u-e Betekenis Onderschikker aan Onderschikker Wie Al, allen aan Zichzelf Al, allen aan de Zoon aan Onderschikker Zoon, allen aan Al Al-u-e-im aan Onderschikker-s zonen, velen aan de Zoon Indien je deze vier verschillende woorden, met hun eigen specifieke betekenis, gewoon met het ene Germaanse woord God vertaalt, dan is het dus onmogelijk om ook maar iets van wat God, de Vader, aan het uitwerken is te begrijpen en dat begint al bij de eerste bladzijde van de bijbel. Vanaf het begin geeft de titel Al aan wat het einddoel van God is, namelijk om alles wat Hij in Christus geschapen had en nog ging scheppen of herscheppen in de komende eonen, ofwel tijdperken, vrijwillig aan Hem te onderschikken. 47

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication