53

Hiervoor heeft de Zoon de beschikking over allerlei instrumenten, waaronder mensen en hemelingen, die Hij aanstelt als Alueim, aan-onderschikkers. Alueim is echter een meervoudsvorm, waarvan je niet altijd direct kunt zien of het nu gaat over Al en Alue samen, of over Al, Alue en nog andere medewerkers, zoals mensen of hemelingen. Laten we maar eens beginnen bij Genesis 1:1 en 2, hier staat letterlijk in het Hebreeuws: In begin schiep Alueim, de hemel en de aarde. De aarde nu werd een chaos en zonder inhoud (NBG was woest en ledig) en duisternis was over de oppervlakte van de onderwaterchaos en de geest van Alueim vibreerde (trilde) over de oppervlakte van het water. Het is wel duidelijk, dat het hier niet gaat om mensen of hemelingen, maar om God, Al, de Onderschikker, en de Zoon, Alue, als aan-Onderschikker, wat precies klopt met wat wij al eerder hebben gelezen in 1 Corinthiërs 8:6 namelijk: er is maar één God, de Vader, uit wie het al is en tot wie wij zijn en één Here, Jezus Christus, door wie het al is en wij door Hem. In deze twee verzen ligt al een heel tijdperk besloten, daar uit de grondtekst blijkt dat de aarde niet een chaos was, maar een chaos werd. Er staat hetzelfde Hebreeuwse woord als in Genesis 2:7; 4:2. In de NBG vertaling staat: In den beginne, wat een soort tijdsaanduiding aangeeft en suggereert dat op het moment dat onze bijbel begint ook de daadwerkelijke schepping begonnen is, nu ongeveer 6000 jaar geleden. In het Hebreeuws staat er echter In Begin en dat geeft geen exacte tijdsaanduiding aan. De schepping kan wel een miljoen jaar geleden geweest zijn, want het kan vrij eenvoudig, nou ja, eenvoudig, aangetoond worden dat In Begin niet 6000 jaar geleden geweest is. De wetenschap heeft allang aangetoond, dat deze aarde en alles wat erop geleefd heeft vele jaren ouder moet zijn. Neem bijvoorbeeld de skeletten en eieren die zijn gevonden van reusachtige dieren. Zij heeft ook al bevestigd dat de dieren, die destijds geleefd hebben, door een plotselinge catastrofe overvallen moeten zijn geweest, gezien het feit dat de skeletten nu nog vrijwel compleet gevonden worden. 52

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication