54

Om te kunnen zijn ontstaan, moeten olie en allerlei metalen heel lang onder een zeer zware druk gestaan hebben die veroorzaakt werd door het water waarmee de aarde omringd was. En als je ziet welke kracht water heeft bij een overstroming of een vloedgolf, dan is daar niets tegen bestand en voor iemand er erg in heeft, is alles verwoest wat je als mens hebt opgebouwd en dan hebben we het nog niet eens over wat er gebeurt als God de hele wereldbol onder water zet. Het geweldige is echter, dat wij vanuit Gods Woord kunnen aantonen hoe Hij te werk is gegaan. Jesaja 45:18 schrijft, dat God de aarde niet tot een baaierd geschapen heeft, het Hebreeuws woord is tohu wat chaos betekent. De NBG vertaalt het in Genesis 1:2 met woest en hier met baaierd, op zo’n manier kan je er helemaal geen wijs meer uit. De van Dale geeft bij baaierd echter ook gewoon chaos aan. Er is ook geen enkele reden voor God om, als Hij iets gaat scheppen, dan eerst een chaos te scheppen, compleet omgeven door water en duisternis. De aarde werd echter een chaos door een gigantisch gericht, wat Gods woord aangeeft in het nieuwe testament met het Griekse woord kata bolê wat nederwerping is. De vertalers van onze bijbels konden geen kant op met dit Griekse woordje, zij geloofden immers, dat de aarde bij het begin van hun bijbel geschapen was, nu ongeveer 6000 jaar geleden. De theologie heeft het er nu moeilijk mee, omdat zij erachter is gekomen, dat de zaken niet helemaal kloppen, vandaar dat ze steeds meer neigt naar de evolutietheorie. Vele orthodoxe gelovigen zijn nog steeds van mening, dat de aarde slechts 6000 jaar oud is. De vertalers hebben dan ook gekozen voor grondlegging van de wereld en deze vertaling kom je dus in iedere bijbel tegen. Het woord kata bolê komt tien maal voor en is overal vertaald met grondlegging: Matthéüs 13:35, 25:34; Lucas 11:50; Johannes 17:24; Efeziërs 1:4; Hebreeën 4:3, 9:26; 1 Petrus 1:20; Opbenbaring 13:8 en 17:8. Toch kwamen de vertalers in problemen, omdat het woord kata bolê ook een werkwoordsvorm heeft, namelijk kata ballõ, wat voorkomt in 2 Corinthiërs 4:9 waar het vertaald is met ter aarde geworpen. 53

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication