55

Hieruit kun je meteen concluderen dat, zodra je begint af te wijken van Gods woord en je je eigen gedachten gaat invullen, je voor de grootste problemen komt te staan. Bij ballõ hebben ze wèl ineens het goede woordje geworpen te pakken, maar bij de vertaling van kata houden ze toch nog aarde aan, wat nog een beetje lijkt op grond. Jammer dat ze het niet met het juiste woord neder of neer vertaald hebben, temeer omdat het woord kata veelvuldig goed vertaald wordt, bijvoorbeeld in: Handelingen 28:6, met neervallen Johannes 8:6, met neerbukken en Efeziërs 4:9, waar toch duidelijk nedergedaald staat. Wat er in Genesis 1:3 beschreven staat is niet het begin van de schepping, maar het begin van een herschepping, omdat de reeds bestaande aarde geheel omringd was door water vanwege een gericht. De reden van dit gericht is mij onbekend, doch je kunt wel aannemen dat het iets met doelmissen (zonde) te maken heeft gehad omdat er bij de herschepping al kwaad bestond, goed trouwens ook. God plaatste geen boom van kennis van kwaad in de hof, maar een boom van kennis van goed èn kwaad, Genesis 2:9 en 17. Het kwaad kwam niet in onze wereld door het eten van de boom door Adam en Eva. Het kwaad was er allang voor die tijd, wat je kunt zien aan de tegenstander van God, die gelijk al probeert Eva te verleiden om iets te doen wat God verboden had. De tegenstander verleidde Eva dan ook door te zeggen, dat ze als God zou zijn, kennende goed en kwaad, Genesis 3:5, terwijl God dit ook bevestigt in vers 22: zie de mens is geworden als een van Ons door de kennis van goed en kwaad. Het kwaad kwam dus niet door deze overtreding van Gods gebod in de wereld, maar het verschil tussen goed en kwaad werd aan de mens geopenbaard en in die zin werden ze gelijk aan God. Voor de rest werd het een grote afgang, omdat ze stervende stervend werden, het stervensproces zette zich in gang, Genesis 2:17. Toen God, Al, door de Zoon, Alue, aan de herschepping begon, waren er, buiten de dieren die op deze aarde geleefd hadden, ook al hemelingen. 54

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication