57

En dan moeten we niet denken aan een soort huishoudelijke hulp, die overal goed voor is en op dìe manier zo goed bij hem past! Genesis 2:21-23 God nam geen rib bij Adam weg, dit is absoluut geen mogelijkheid, dan zou Adam een extra rib gehad moeten hebben of er een hebben moeten missen. Het zijn van die kletsverhalen, die uit vroeger dagen stammen en in de bijbel beland zijn, net zoals de appel waar Eva van at en de walvis waar Jona in gezeten heeft. Er staat geen appel en ook geen walvis in de bijbel, maar vrucht en grote vis, doch op alle schilderijen en prenten worden deze wel zo afgebeeld. God nam echter een van zijn cellen weg en bouwde deze cel uit tot de vrouw. Dit is volkomen logisch en goed te begrijpen, mede omdat de wetenschap heeft vastgesteld, dat in iedere menselijke en ook dierlijke cel alle eigenschappen aanwezig zijn die de mens of het dier bezit. God haalde gewoon het vrouwelijke uit de eerste mens, die manlijk/vrouwlijk geschapen was. Mocht dit toch nog onlogisch klinken, dan moeten we maar alvast vooruit grijpen op wat ik eigenlijk later wilde behandelen, namelijk: Efeziërs 5:22-33 Het is een gedeelte waar het gaat om Christus en Zijn gemeente, Grieks ek klêsia, wat uitgeroepenen betekent. Paulus gebruikt het hier in verband met het huwelijk en laat zien hoe het huwelijk een afschaduwing is van Christus en Zijn gemeente, een eenheid, dezelfde eenheid die er bestond tussen Adam en Eva. De mens, manlijk/vrouwlijk, werd tot twee mensen, die elkaar completeerden en voor God een volkomen eenheid vormden, afgezien of er sprake was van geslachtsgemeenschap of niet. Het grote geheimenis waar Paulus over schrijft is, dat in de Zoon, de eerstgeborene van de ganse schepping, de uitgeroepen gemeente ek klêsia, die het lichaam van Christus is, al besloten was. God, de Vader, riep Paulus om deze gemeente uit te roepen. Wij zijn de hulp, de aanvulling voor de Zoon, zoals Eva de aanvulling voor Adam werd. Dit is een geheimenis zo groot, dat slechts diegenen, die ook daadwerkelijk tot dit Lichaam geroepen worden, het kunnen verstaan. 56

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication