58

Dan wordt ook duidelijk dat de eenheid, die het huwelijk weergeeft, niet verbroken kan worden, omdat dit met Christus en Zijn lichaam ook niet mogelijk is. Veronderstel, dat Christus ook elke keer van lichaam verandert als wij moeilijk doen of zo. Dit is ook de reden dat het geen kwestie is van niet mogen, maar van niet willen scheiden, dit op een volkomen natuurlijke manier, gebaseerd op vrijwilligheid. Wij zijn Zijn aanvulling en wij kunnen niet van Hem scheiden en Hij kan niet van ons scheiden, omdat wij tezamen een lichaam vormen en dat is ook de reden, dat wij medewerkers van Hem zijn of wel aan-onderschikkers, Alueim. Vanaf Adam blijkt, dat geen enkel mens zich op vrijwillige basis wil onderschikken aan Al, de Onderschikker, en ook niet aan Alue, de Zoon, de aan-Onderschikker, de eerstgeborene van de ganse schepping, door wie alles geschapen is. En al helemaal niet aan mensen, die Al als aan-onderschikkers heeft aangesteld. Zelfs al weet je je geroepen tot het Lichaam van Christus, als zoon van God, dan nog ben je vaak niet bereid tot onderschikking op vrijwillige basis aan God, de Vader, noch aan de Zoon, noch aan diegenen die God boven of naast je heeft gesteld. Hoe kan God, de Vader, ooit tot Zijn doel komen als zelfs wij, die straks alle heerschappij, volmacht en kracht ervan zullen gaan overtuigen dat het beter is je vrijwillig aan Al te onderschikken, niet bereid zijn dit nu al in ons aardse kloffie op vrijwillige basis te doen? Hierop is echter een heel simpel antwoord, namelijk dat dit niet van ons doen en laten afhankelijk is, maar van Zijn handelen in ons leven. Hij werkt dit zelf in een ieder van ons persoonlijk uit, zodat er op den duur een innerlijke behoefte ontstaat om aan Zijn wil gehoor te geven, ongeacht of dit gepaard gaat met psychisch of geestelijk lijden, verdriet en pijn. Het berust op een volledige overgave en een rotsvast vertrouwen, dat Al, de Onderschikker, die nu al mijn Vader is, het allerbeste weet wat goed is voor mij, mijn gezin, mijn familie en uiteindelijk voor alle mensen. Uit de geschiedenis van Gods woord blijkt echter telkens weer, dat de door God aangestelde aan-onderschikkers, Alueim, toch ook weer in de fout gingen. 57

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication