63

Het is echter zo dat wij, als gevolg van het sterveling worden, niet anders kùnnen dan ons doel missen. Er bestaat geen enkel mens die geen sterveling/doelmisser is, doch uit vers 18 en 19 blijkt, dat dit niet voor alle eonen/tijdperken, eeuwigheden, geldig is. In deze verzen komt duidelijk tot uitdrukking, dat het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, die tot de dood leidde. Daar staat echter die ene daad van gerechtigheid tegenover, die voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven leidt. Je kunt net zo min aan de dood en het doelmissen ontkomen als aan de rechtvaardiging ten leven. In vers 19 gaat Paulus nog een stapje verder door te schrijven, dat door de ongehoorzaamheid van één mens de velen als doelmissers, zondaars, werden ingezet (NBG zijn geworden) en dat door de gehoorzaamheid van één diezelfde velen als rechtvaardigen zullen worden ingezet. Er is in de loop der eeuwen zoveel over zonde, hel en verdoemenis gesproken, dat er zowat geen mensen meer te vinden zijn die nog geloven wat Gods woord werkelijk zegt. Kijk, als wij zondaars zijn geworden en nog steeds zijn door eigen schuld, dan zou het misschien logisch zijn dat wij een eeuwige, altijd durende, verdoemenis zelf verdiend hebben en naar de hel zouden gaan, doch dit is een verzinsel van mensen. Al, de Onderschikker heeft echter zelf de mens als doelmisser, zondaar, ingezet. Dan is het toch ook volkomen logisch dat Hij in Zijn Plan besloten heeft om de mens uiteindelijk ook weer als rechtvaardige in te zetten! Het ongeloof over het feit dat God tot Zijn doel komt met Zijn eigen schepping en schepselen is zo diep geworteld, dat de mens is gaan denken, dat het God uit de hand gelopen is en dat Hij wel de redder van alle mensen zou willen zijn, maar het niet kan, omdat de mens het zelf in eigen hand heeft of hij wil kiezen voor het eeuwige leven of om eeuwig verloren te gaan. Zij weten ook niets van ingezet worden, omdat het zo niet vertaald is. Trouwens al was het wel goed vertaald, dan nòg zou men niet kunnen geloven dat God de mens als doelmisser, zondaar, ingezet zou hebben, omdat God, volgens veel gelovigen, alleen maar goed doet en met kwaad niets van doen heeft. Terug naar het begin van Gods woord, Genesis 4:1. 62

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication