64

Toen Eva haar eerste kind gekregen had en hem Kaïn noemde, zei zij: Ik heb een man verworven, Here. Er staat helemaal niet, zoals in de NBG vertaald is, met des Heren hulp. Zij legde de nadruk juist op ik. Zij had met pijn en moeite haar eerste kind gebaard en heeft vast gedacht, dat deze man het herstel, de genezing, zou brengen zoals God haar had beloofd. Dit was immers haar zaad, haar nakomeling. Haar tweede kind noemde ze Abel, wat ijdelheid betekent, waarmee ze al aangaf, dat de man, die het herstel zou zijn nog wel even op zich zou laten wachten. Hoe geschokt moet zij wel niet geweest zijn toen de eerste zoon Kaïn haar tweede zoon Abel doodde. Wat een verbijstering zal dit teweeg hebben gebracht bij Adam en Eva op het moment, dat zij voor het eerst met de dood werden geconfronteerd. Zij verloren in één klap twee zonen, Abel werd gedood en Kaïn werd door Al weggezonden. Bij de geboorte van haar derde zoon, Genesis 4:25, gaf Eva echter God de eer en noemde hem Seth en zei: Want God heeft mij een ander zaad gesteld in de plaats van Abel, omdat Kaïn hem doodde. Seth werd de plaatsvervanger van Abel en in die zin verwees hij weer naar het zaad dat God aan Eva beloofd had, de Zoon van God, die plaatsvervanger werd voor de gehele schepping en hiervoor met de dood betaalde. In de geschiedenis van Kaïn en Abel komt duidelijk tot uitdrukking, dat Abel zich wilde onderschikken aan Al, de Onderschikker, en Kaïn dit niet van plan was. Zevenmaal probeerde God Kaïn tot de orde te roepen, doch hij wist van geen wijken. Hij bouwde als eerste een stad om zich te beschermen en vernoemde die stad naar zijn zoon Henoch. De nakomelingen van Kaïn deden als hun vader en kwamen niet meer tot onderschikking aan Al, de Onderschikker. Lamech was het toppunt van kwaadaardigheid geworden, wat hij tot uitdrukking bracht met zijn rede, vers 23,24. In het geslachtsregister van Adam als Alueim, aan-onderschikker, die was geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, komt Kaïn dan ook niet voor. Abel trouwens ook niet, omdat hij geen nageslacht had. Als zijn plaatsvervanger wordt Seth de volgende Alueim, aan-onderschikker, die Adam naar zijn beeld en gelijkenis verwekt had, zie Genesis 5:1-32. 63

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication