65

Uit vers 5 blijkt, dat Adam nog vele zonen en dochteren verwekt heeft, doch alleen Seth werd benoemd tot Alueim, aan-onderschikker. Hij was degene die met Adam samen de uiteindelijke beslissingen nam, de overige familie onderschikte zich aan hen. Van elk nageslacht werd er steeds één als Alueim, aan-onderschikker, aangesteld en zij worden in Genesis 6:1-5 dan ook tweemaal zonen Gods genoemd, machtigen (NBG reuzen) of aanzienlijken, zij zijn de enigen die met naam en leeftijd genoemd worden. Vanaf het begin van de schepping was er dus al een door God bepaalde gezagsverhouding God, als de Zoon, als Al, de Onderschikker Alue, de aan-Onderschikker de zonen Gods als Alueim, de aan-onderschikkers Hoewel het misschien lijkt, dat de mens Adam bepaalt wie de belangrijkste man naast hem zou zijn, is dit toch niet zo. Hij had bijvoorbeeld Kaïn, zijn eerstgeborene als belangrijkste naast hem kunnen benoemen, doch dan had de lijn van wel of niet willen onderschikken door elkaar gelopen en dat is wat Al, de Onderschikker nu juist niet wilde. Het handelen van mensen kun je nooit loskoppelen van wat God bepaald heeft. Niet voor niets schrijft Paulus in Romeinen 13:1,2: dat er geen volmacht (NBG overheid) bestaat of het is door God zo bepaald en die er zijn, zijn door God gesteld. Ieder mens is door God gesteld op de plaats waar hij of zij zich nu bevindt en dat is nooit anders geweest. Dat de mens daar onderuit wil is al met Eva begonnen. Wij willen geen God, die het over ons te zeggen heeft, die ons leven bepaalt, laat staan, dat wij ons zouden willen onderschikken aan mensen ook al weten wij, dat zij door God als Alueim, aan-onderschikkers, boven ons gesteld zijn. Ook de zonen Gods, vanaf Adam t/m Noach, hebben hun door Al verkregen positie misbruikt. Zij namen mooie vrouwen zoveel zij zich maar wensten, zodat God eerst besloot de leeftijdsgrens te verlagen van circa 950 jaar naar 120 jaar, doch ook dit veranderde niets aan hun houding. Het ging van kwaad tot erger, zodat God een tweede watergericht heeft ingezet. Er zijn in het oude testament altijd zonen Gods geweest, Alueim, aanonderschikkers, bijvoorbeeld: 64

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication