68

Op wat uitzonderingen na is de terugtrekking van Zijn geest zo gebleven zodat de mensheid, inclusief het volk Israël, niet meer aan werkelijke onderschikking is toegekomen. Ook niet toen Jezus op aarde was. Na zijn dood ontvingen zijn discipelen en andere broeders de heilige geest op hen. Werkelijke onderschikking in onze tijd is dus afhankelijk van het geroepen worden tot zoon van God, ofwel Alueim, aan-onderschikker, en van Gods geest, die inwonend wordt. Er zijn echter nog een aantal belangrijke zaken die bewerken dat de mens, die in dit tijdperk leeft, tot vrijwillige onderschikking zou kunnen komen, namelijk door te weten dat je behoort tot: het Lichaam van Christus en het gezin van God Tot aan Paulus toe was iedere Alueim, aan-onderschikker, verplicht om te doen wat God gezegd had en er volgde straf als er niet werd voldaan aan de door Hem gestelde geboden en/of verboden. Er was geen sprake van vrijwillige onderschikking. De eerste die dit deed was de Zoon van God zelf, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is, Filippenzen 2:6,7. Alleen Paulus maakt ons duidelijk, dat wij zonen van God zijn en dat Zijn geest in ons woont omdat wij behoren tot het Lichaam van Christus en tot het gezin van God. In het oude testament noch in de evangeliën kun je dit terugvinden, zodat wij, voor we over vrijwillige onderschikking gaan praten, eerst maar eens moeten kijken waar dit in de brieven van Paulus tot uitdrukking komt. Roeping tot zoon van God Efeziërs 1:5 In liefde heeft Hij ons tevoren tot het zoonschap bestemd door Christus Jezus, naar binnenin Hemzelf, in overeenstemming met het welbehagen van Zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade, die ons in de Geliefde begenadigt. In dit vers staan veel dingen, die de moeite waard zijn om door ons te worden bekeken. 67

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication