69

a) Het was Gods Liefde, die ons bestemd heeft tot het zoonschap. Er staat niet, dat die liefde van ons uitging. b) Wij waren tevoren bestemd. In vers 4 staat zelfs voor de nederwerping (NBG grondlegging) der wereld. Onze bestemming was al vastgelegd voordat wij er iets van wisten en wij hebben er geen zeggenschap over gehad. In Psalm 16:5, concordant vertaald, zegt David al: Ieue is mijn aangewezen deel en mijn beker. U bent de bewaarder van mijn lotdeel ofwel bestemming. c) Het zoonschap is daarom zo bijzonder omdat er in het Grieks zoonplaatsing staat, wat gelijk doet denken aan het Griekse woord voor God, Theos, Plaatser. Niet wij, maar Hij heeft de plaatsing verzorgd. Zoonschap zou je ook met zoonstand of de stand van zoon kunnen vertalen. d) door Christus Jezus is onze roeping tot stand gebracht, zodat wij niet moeten denken dat het onze eigen keuze was. e) dit was in overeenstemming met het welbehagen van Gods wil. De Zoon voerde uit wat Theos, de Plaatser, ofwel Al, de Onderschikker, in Zijn plan had bepaald. f) het is tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade. Het woord genade betekent: onverdiende gunst. Je krijgt het voor niets en er hoeft van jouw kant niets tegenover te staan. Het is niet onze verdienste en wij hoeven er ook niets voor terug te doen. Het is een beetje als met een gevangene die door eigen schuld levenslang gekregen heeft en na een jaar zonder opgave van redenen vrijgelaten wordt omdat hem genade geschonken wordt, of zoals wij het nu zouden zeggen gratie heeft ontvangen. g) die ons in de Geliefde begenadigt. Dit komt omdat wij in de Geliefde van God, Zijn Zoon, besloten zijn en wij samen met deze Geliefde één lichaam vormen. Zoals Eva uit de man genomen is, zo zijn wij uit de Zoon genomen, maar dan wel geestelijk gezien. De gemeente, die Zijn lichaam is, ontstond pas nadat de Zoon van God aan het vloekhout van Golgotha gestorven was. Een zoon in Gods woord heeft de betekenis van een mondige, gerijpte zoon, die een vertrouweling en tevens een gevolmachtigde is van de Vader. Zoonschap of zoonstand betekent: het ingezet worden in de rechten en waarden van een mondige zoon. 68

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication