7

Woord vooraf december 2008 De bijbelstudie over ‘Lijden in de brieven van Paulus’ is een proces van jaren geweest en is ontstaan door lijden wat wij van dichtbij in ons eigen gezin meemaakten. Aan de studie ‘Onderschikking’ ben ik begonnen toen wij financieel volkomen aan de grond kwamen te zitten. ‘Pleidooi voor danken’ is geschreven omdat ik in mijn leven de behoefte ging voelen om God, de Vader, voor alles te danken. Efeziërs 5:20 Dankt altijd God, de Vader, voor alles in naam van onze Here Jezus Christus. Nu is dit niet zo’n moeilijke tekst als je er zo terloops eens tegenaan loopt, maar als je je erin gaat verdiepen lijkt het een onmogelijke opdracht en dat is het ook. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat danken voor alles door geen enkele gelovige opgebracht kan worden, ook al heb je nog zo’n sterke wil of sterk geloof. Het is duidelijk een genadegave van God, de Vader. Danken in of onder alles, wat staat in 1 Thessalonicenzen 5:16, kost ogenschijnlijk minder moeite, maar ook dit moet door God, de Vader, gegeven worden. Nu er voor het eerst in 72 jaar een ernstige medische situatie in mijn leven is ontstaan en ik niet minder dan 9 medicijnen nodig had om enigszins op de been te blijven en zelfs dat op den duur niet meer mogelijk was, werd mijn geloof danig op de proef gesteld, mogelijk ook vanwege de passages in mijn studies. Het overkwam mij niet omdat God, de Vader, aan mij twijfelde of nieuwsgierig was of ik onder de gegeven omstandigheden zou kunnen blijven staan, maar om mijn geloof, wat eigenlijk het geloof van Christus is, een diepere inhoud te geven. Er werd mij door een aantal broeders gevraagd hoe ik nu dacht over het danken voor alles en ik heb geprobeerd dit duidelijk te maken. Danken voor kanker? Dat gaat toch wel erg ver!

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication