71

Wij zijn de breekhamer, die door God wordt aangesloten op Zijn lucht/geest en die door Hemzelf wordt bediend zodra er iets te verbreken valt. Geest is de onzichtbare en ongrijpbare kracht van beweging, van leven en denken, de Goddelijke kracht, die zich uit in Gods onzichtbare en ongrijpbare daden. Deze kracht van God heeft woning in ons gemaakt. 1 Corinthiërs 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods en dat zijt gij, is heilig. Bij schenden moet je denken aan, te gronde richten, bederven, maar dan geestelijk bedoeld, zoals omschreven in 2 Corinthiërs 11:3,4. Hieruit blijkt, dat er ook een andere Jezus, een andere geest en een ander evangelie gepredikt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn legio, een evangelie van wonderen en tekenen, een evangelie beheerst door de wet, een evangelie met hel en verdoemenis, een evangelie met de keuze om te kiezen voor Jezus, omdat je anders voor eeuwig verloren gaat, een evangelie van goede werken, enz. Het verschrikkelijke is als je hierover nadenkt, dat veel mensen zich niet bewust zijn, dat zij deze andere Jezus, andere geest en dit andere evangelie ook proberen op ons te leggen en daarmee onbewust bezig zijn Gods tempel te schenden. De gedachte, dat de tegenstander erachter zit is huiveringwekkend en temeer een reden om deze mensen waar mogelijk onze liefde te betonen, omdat God ons de genade, onverdiende gunst, heeft betoond om ons te roepen tot het zoonschap. Dit is niet bedoeld om ons boven een ander te verheffen, maar om klaar te staan tot dienstbetoon zodra God dit wil. God heeft ons niet geroepen om te heersen, maar om te dienen, daarom worden wij door Paulus ook wel slaaf van Christus Jezus genoemd. 1 Corinthiërs 6:19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van heilige geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 70

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication