72

2 Corinthiërs 6:16 Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal bij hen inwonen (NBG onder hen wonen) en onder hen wandelen. De roeping tot zonen van God of wel Alueim, aan-onderschikkers, gekoppeld aan het inwonen van Gods geest, zou vrijwillige onderschikking kunnen bewerkstelligen. Gods inwonende geest bewerkt dat je gaat verlangen om je met hart en ziel over te geven aan de door Hem gevraagde vrijwillige onderschikking. Hiertoe gebruikt Hij nooit enige vorm van dwang, bedreiging of straf. Het wordt door Hem bewerkt door nog meer kennis van Hemzelf, waarvoor in het Grieks epi gnõsis wordt gebruikt, wat je zou kunnen zien als een vorm van een op-(eenstapeling van) kennis. Wij weten nu bijvoorbeeld al twee dingen, namelijk dat wij zonen van God zijn, en dat Gods geest definitief bij ons inwoont. De op-(eenstapeling van) kennis van deze twee vaststaande feiten is, dat wij behoren tot het Lichaam van Christus en een nieuwe schepping zijn en behoren tot de nieuwe mensheid en gezinsleden van God zijn. Voor wat betreft het geroepen zijn tot de stand van zoon, in het Grieks zoonplaatsing, kan je nog even Efeziërs 1:5 lezen. Op het inwonend zijn van Gods geest wil ik nog even terugkomen, omdat wij het hebben gehad over het feit dat wij een tempel van God zijn, wat we konden zien in 1 Corinthiërs 3:16, 6:19 en 2 Corinthiërs 6:16. Onder Israël heeft God wel in tempels gewoond, namelijk eerst in een tent en later in een gebouw van steen. De enige die het gedeelte van de tempel, dat het Heilige der Heilige werd genoemd, mocht betreden was de Hogepriester en dat slechts éénmaal per jaar en wel onder zeer strenge voorwaarden, rituele vormen en gebruiken. Deze rituele handelingen, die verricht moesten worden om tot God te mogen naderen, moet je niet verwarren met religieuze handelingen. De laatste dienen bijvoorbeeld om tot verlichting te komen, om je geest zogenaamd te verruimen of om het hogere tot je te laten inwerken. Dit wordt tegenwoordig bij alle mogelijke therapieën en godsdiensten toegepast. 71

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication