73

In Gods woord betekenen de woorden religie en religieus, Grieks deisi daimonia en deisi daimõn, sidderen voor demonen. Deze twee woorden komen ieder maar één keer voor en wel in Handelingen 25:19 en 17:22, in de NBG zijn ze vertaald met godsdienst en ontzag voor godheden. Religie en religieus houden je juist van God, de Vader, af, terwijl wij juist zonder ook maar iets te doen of te ondernemen rechtstreeks toegang hebben tot de Vader. Bij Hem gaat het slechts om onze hartsinstelling, waarbij wij op vrijwillige basis tot Hem naderen. Nooit eerder had God woning gemaakt in mensen, zoals dat bij ons het geval is, behalve dan bij Zijn eigen Zoon, Johannes 2:13-22. Hiermee komt weer tot uitdrukking dat wij met de Zoon een eenheid vormen, omdat wij tot Zijn lichaam behoren. Het Lichaam van Christus De parallellen tussen de eerste Adam en de laatste Adam, de Zoon van God, zijn bijzonder groot, maar er zijn ook enorm veel tegenstellingen, zoals in 1 Corinthiërs 15:45-47 beschreven staan: a) De eerste mens, Adam, werd naar binnenin een levende ziel. a) De laatste Adam, de Zoon van God, naar binnenin een levendmakende geest. b) De eerste mens is uit de aarde. b) De tweede mens is de Heer (NBG niet vertaald) uit de hemel. c) De eerste Adam is ziels (zintuigen). c) De laatste Adam is geestelijk. d) Eva werd tijdens een diepe slaap uit de eerste Adam genomen. Zij was geen bruid, omdat ze niet van buitenaf werd toegevoegd. d) De gemeente, die het Lichaam van Christus is, ontstond na de dood van de van de laatste Adam en is geen bruid omdat zij, geestelijk gezien, uit Hem is genomen. e) Eva werd als een levend, zelfstandig deel van Adam, dat niet eerder had bestaan, de aanvulling/het complement van de eerste Adam. 72

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication