74

e) De gemeente werd als zelfstandig lichaam, dat niet eerder had bestaan, de aanvulling/het complement van de laatste Adam. f) Eva was van het vlees en het gebeente van Adam, tot aan zijn diepe slaap was zij in hem verborgen. f) De gemeente wordt ook niet door Christus buiten zichzelf gezocht, omdat Efeziërs 1:4 duidelijk zegt, dat de gemeente in Hem is uitgekozen voor de nederwerping der wereld. Tot aan Zijn diepe slaap des doods was de gemeente in Hem verborgen. g) De eerste Adam kon niet beginnen met de uitvoering van zijn taak, vruchtbaar en talrijk te worden, de aarde te vervullen en te onderschikken, zonder de uit hem genomen vrouw. g) De laatste Adam kan niet beginnen met de uitvoering van Zijn taak, de onderschikking van heerschappijen, volmachten en krachten, zonder de uit Hem ontstane gemeente, die Zijn lichaam is. h) Eva kon, nadat ze tot aanvulling/complement van Adam geschapen was, niet haar functies vervullen zonder de man waaruit ze was genomen, slechts tezamen konden ze het plan van God tot uitvoering brengen. h) De gemeente kan, nadat zij tot aanvulling/complement van de Christus geschapen is, niet haar functies vervullen zonder de Christus, waaruit zij is genomen. Slechts in volledige afhankelijkheid van Hem kan het plan van God tezamen uitgevoerd worden. Zodra de gemeente, die het lichaam van Christus is, de Here tegemoet gaat in de lucht, begint er een nieuw hoofdstuk in Gods plan, de verdere uitwerking van de verzoening, die voor de gehele kosmos geldt, waarvan in 1 Corinthiërs 15:21-28 sprake is. 1 Corinthiërs 12:12-27 Als je over het lichaam van Christus praat, dan heb je het eigenlijk over de levenseenheid die er bestaat tussen de leden onderling. Wij vormen niet ieder afzonderlijk een eenheid met de Zoon van God maar met allen, die geroepen zijn tot Zijn Lichaam. Paulus vergelijkt het daarom ook met een menselijk lichaam, waarbij alle ledematen en zintuigen tezamen één geheel vormen die niet zonder elkaar kunnen. Ons lichaam functioneert niet meer zo goed als we iets missen. Met één arm is het moeilijker om te werken en met één been kun je nog maar moeilijk uit de voeten. 73

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication