75

Een arm of een been kan op zichzelf niets doen, los van het lichaam sterven ze af. Dat is ook de reden, dat je het fijn vindt om contact te hebben met andere leden, die tot het lichaam van Christus behoren. Je bent verheugd, als een ander eer ontvangt en je lijdt mee als een ander lijdt. Hoewel er duizend-en-één functies in het menselijk lichaam zijn, vormt het toch één lichaam. Zo is het ook in de gemeente, of je nu een oog of een klier bent, het maakt geen verschil. Een oog lijkt belangrijker, doch zonder ogen kan je in leven blijven, terwijl dit bij afwezigheid van sommige klieren niet het geval is. Klieren zijn namelijk organen die stoffen afscheiden en daardoor van levensbelang zijn. De betrekkingen/verhoudingen tussen gelovigen ten opzichte van elkaar staan hier centraal. De gemeente, die het lichaam van Christus is en uit Hem is ontstaan, wordt in vers 12 Grieks Christos genoemd, wat gezalfde betekent. Zij is als het ware een zelfstandig organisme wat te vergelijken is met een menselijk lichaam. Het complete lichaam wordt hier gezalfde genoemd om aan te geven, dat wij met elkaar deze eenheid vormen. De aanvulling/het complement van de zondeloze Christus kan niet door zonde verontreinigd worden, daarom zijn wij ook: heilig, stralend, zonder vlek of rimpel en zonder smet, Efeziërs 1:4; 5:27 onbeschuldigbaar, 1 Corinthiërs 1:8; Colossenzen 1:22 er is geen veroordeling meer, Romeinen 8:1 wij kunnen zelfs niet aangeklaagd (NBG beschuldigd) worden, Romeinen 8:33 Voor een ieder van ons persoonlijk geldt dan ook dat wij gerechtvaardigd zijn van de zonde. Het lichaam van Christus komt verder nog voor in Efeziërs 4:4,12 en Colossenzen 1:24, 3:15. Als zelfstandig lichaam van Christus, compleet van kop tot teen, zoals genoemd in 1 Corinthiërs 12:12-27, hebben wij de Zoon van God als gezaghebbende boven ons staan als Hoofd! Voor alle duidelijkheid kan je Hem als Hoofd van een afdeling zien, bijvoorbeeld van een kantoor. 74

76 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication