76

Hij is dan het Hoofd en wij, als compleet lichaam van Christus, de afdeling, Efeziërs 1:23, 4:15, 5:23 en Colossenzen 1:18, 2:19 Het woord lichaam kan dus meerdere betekenissen hebben. In het ene geval is Christus het Hoofd van het lichaam aan wie alle overige leden ondergeschikt zijn. In het andere geval vormen alle leden, inclusief het hoofd, bijvoorbeeld ogen en oren, het lichaam van Christus, waardoor Hij werkt en voor wie Hij zorgdraagt. De gemeente, die het lichaam van Christus is, komt alleen in de brieven van Paulus voor. Een nieuwe schepping 2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; wat van oorsprong is, (NBG het oude) is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is geworden (NBG gekomen). Van oorsprong geeft duidelijk een begin aan, namelijk vanaf Adam, terwijl je bij het oude geen enkel houvast hebt wanneer dit dan begonnen is. Geworden geeft ook een veel duidelijker beeld van wat er wordt bedoeld. Het geeft een vaststaand feit weer, terwijl je bij gekomen een twijfelachtig beeld overhoudt, zo van, het is wel gekomen, maar het kan ook zo weer weggaan of ophouden. Het gaat er hier nu juist om dat de overtredingen die vanaf Adam, de oorsprong, de mensheid werden toegerekend, nu overtroffen worden door het nieuwe dat is geworden, namelijk dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen. In het Grieks staat krenkingen in plaats van overtredingen. Een overtreding kan bijvoorbeeld zijn: je niet aan de verkeersregels houden. Maar bij een krenking gaat het om het raken van Gods hart! Hierbij ga je willens en wetens in tegen wat God graag zou willen en dat is wat er in al die eeuwen is gebeurd en wat God de mensheid door Christus niet langer toerekent. Degene, die zich door Gods geest bewust is van het feit in Christus te zijn, weet zich nu al een nieuwe schepping. Ondanks het feit dat wij nog in dit aardse lichaam rondwandelen mogen wij weten dat geen enkele krenking, ooit door ons gedaan of nog gedaan zal worden, door God toegerekend wordt. 75

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication