79

De Joden waren wel besneden, maar dit werd door mensenhanden gedaan en niet door God. vers 12 De heidenen/naties waren zonder Christus vervreemd van het burgerrecht van Israël en gast van de verbonden en beloften van Israël, zonder verwachting en zonder God in de wereld. Met andere woorden, de heiden was van alles buitengesloten en had niets, zelfs geen verwachting. De Jood had alles en de heiden, die aan de beloften van Israël deel wilde hebben moest zich tot Jood laten maken door zich te laten besnijden. Hij werd dan gast en diende zich aan de wetten van Mozes te houden, ofwel hij kreeg een ondergeschikte rol toebedeeld. Hij werd proseliet genoemd, wat erbij komende betekent. Dat is dan ook de reden dat de mensen, die menen er goed aan te doen hun kinderen te laten dopen en er ten onrechte van uitgaan, dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zich ontzettend veel ellende op de hals halen. Zij blijven dan gast van Israël, wat inhoudt dat zij zich zullen moeten houden aan de wetten van Mozes en altijd een ondergeschikte rol zullen moeten blijven spelen. Bijna in de gehele brief aan de Galaten is Paulus, die onder deze wet gekreund heeft, bezig duidelijk te maken, dat de mensen, die proberen de wet te houden en de werken der wet te doen niet gerechtvaardigd worden, maar onder een vloek liggen, Galaten 3:10. Als je door de wet gerechtigheid verwacht, ben je zelfs los van Christus, Galaten 5:4. Je moet er niet aan denken dat mensen die hun kinderen laten dopen in een gemeente waar geleerd wordt, dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, onbewust de vloek van de wet op deze kinderen leggen. Terwijl Christus nota bene de Joden heeft losgekocht van de vloek der wet door voor hen een vloek te worden, Galaten 3:13. Wij, als heidenen, gaan dan nog eens een keer diezelfde wet op elkaar leggen die een vijand is en waarmee we eigenlijk zeggen, dat Christus opnieuw gekruisigd zou moeten worden. Dit is voor mij huiveringwekkend! vers 13 De heidenen waren eertijds veraf, maar door het bloed van Christus zijn de heidenen nabij geworden, wat dus een vaststaand feit is. 78

80 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication