83

Christus is de weg van geest en leven,1 Corinthiërs 15:22, 44-47. Met het scheppen van deze nieuwe mensheid, waartoe wij mogen behoren, heeft God de weg geopend om de wederzijdse verzoening voor Zijn gehele schepping tot stand te brengen, wat voor een ieder leven zal uitwerken. Omdat het feit van de nieuwe mensheid niet gebaseerd is op wetten, zoals de wet van Mozes en de talloze wetten die eraan toegevoegd waren door de Joden zelf, en door hen ook op ons heidenen werden gelegd, schrijft Paulus in: Colossenzen 2:16-23 Laat niemand, wie dan ook, jullie richten in spijs en drinken, of in een gedeelte van een feest, of nieuwe maan, of sabbat. Laat niemand jullie arbitreren, scheidsrechter zijn, tegen gewilde ootmoedige gezindheid en rituelen van een boodschapper, welke gewichtig doet over wat hij heeft gezien, voor de schijn opgeblazen doet door de denkzin van het vlees. Omdat wij tezamen met Christus zijn gestorven hebben wij niets meer te maken met de grondregels, de wet. Wij moeten niet doen alsof wij in de wereld leven en ons onder inzettingen laten plaatsen zoals: raak niet, smaak niet, roer niet aan; want dat zijn voorschriften en leringen, dogma’s van mensen. Ook al wordt dit als wijsheid gepropageerd, het gaat om rituelen, zogenaamde nederigheid en kastijding van het lichaam, het is alles zonder waarde en dient tot bevrediging van het vlees. Het zijn allemaal dingen, die met de oude mensheid te maken hebben, deze zijn in het geheel niet van toepassing op de nieuwe mensheid. Paulus schudt al die ballast, die niet alleen de Joden maar ook zijn opvoeding hem hebben opgelegd, van zich af en hij leeft de nieuwe mensheid. Dit leven van de nieuwe mensheid is wat ook voor ons van toepassing is en heeft niets te maken met opgelegde wetten of moeten wandelen op een bepaalde manier, maar is volledig gebaseerd op vrijwillige onderschikking, die door God, de Vader, zelf wordt bewerkt door Zijn geest. De oude mensheid verdwijnt door de vernieuwing van onze denkzin, zie: Romeinen 12:2 Efeziërs 4:23 Stel je niet in op deze eon, tijdperk, maar wordt omgevormd, door de vernieuwing van jullie denkzin. Dat jullie denkzin verjongd wordt door de geest. 1 Corinthiërs 2:16 Wij hebben de denkzin van Christus. Het is voor een mens, ja, zelfs voor een geestelijk mens, onmogelijk door eigen 82

84 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication