84

toedoen zijn denkzin te vernieuwen of te verjongen. Ook kan men niet door veel studie de denkzin van Christus verwerven. Efeziërs 4:23 geeft duidelijk aan dat dit alleen bewerkt kan worden door de geest van God. Het is een enorme misvatting dat wij een wandel in de Here zelf zouden kunnen bewerkstelligen. Iedere gelovige zal dan ook direkt beamen, dat er niets, maar dan ook totaal niets goeds uit hemzelf kan voortkomen. God zelf heeft de nieuwe mensheid geschapen, Hij zal het in een ieder van ons bewerken. De gedachte dat we het allemaal zelf moeten opbrengen wordt veroorzaakt door de vertalingen, die iedere keer weer het woordje moeten toevoegen, terwijl dit er in het Grieks niet staat. Paulus omschrijft heel duidelijk in Colossenzen 1:9-10 hoe een wandel in de Here wordt veroorzaakt, namelijk door het vervuld worden met de erkenning, Grieks epignõsis, op-(eenstapeling van) kennis, van Gods wil in alle wijsheid en geestelijke intelligentie. Slechts Gods vervulling hiermee levert een waardige wandel op en ook de groei van deze op-(eengestapelde) kennis, vers 10, is niet van ons doen en laten afhankelijk, maar van Zijn mate van vervulling. De jonge (NBG nieuwe) mensheid slipt er vanzelf in, zodra deze weer nieuw gemaakt wordt door de op-(eengestapelde) kennis, in overeenstemming met het beeld van de Scheppende zelf, Colossenzen 3:10. Het bewust worden van het feit dat er een nieuwe mensheid geschapen is, en, meer nog, dat wij hiertoe behoren, roept een hunkering in ons op deze nieuwe mensheid te mogen leven zodat het zich ook daadwerkelijk zal gaan uiten in onze dagelijkse wandel. Wandelen heeft trouwens een hele mooie stamvorm, en dan bedoel ik hoe het woord in het Grieks is opgebouwd, namelijk rondom treden, dus de wijze waarop wij in ons dagelijks leven bij de ander overkomen. Deze nieuwe mensheid, gevormd door de twee groepen, Jood en heiden, is wel heel duidelijk de in het oude testament zo vaak genoemde Alueim aanonderschikker(s). 83

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication