86

Nu wij weten dat wij 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) zonen van God zijn Gods geest inwonend hebben, en derhalve een tempel van God zijn, en behoren tot het Lichaam van Christus, en een nieuwe schepping zijn, en behoren tot de nieuwe mensheid, en tot de gezinsleden van God is het niet de bedoeling dat wij, die dit alles te weten zijn gekomen, naast onze schoenen moeten gaan lopen, want daar is geen enkele reden voor. Ten eerste, omdat wij dit niet verworven hebben door onze eigen verdienste, maar vanwege een niet verdiende gunst, die God ons in genade geschonken heeft. Ten tweede zal je merken dat het iets geheel anders uitwerkt, zoals dat bij Paulus ook het geval was. Hij noemde zichzelf de geringste van alle heiligen, Efeziërs 3:8, en de geringste van de apostelen, niet bekwaam (NBG waard) een apostel te heten, omdat hij de gemeente Gods vervolgd had. Bovendien noemt hij zichzelf een vroeg geboorte, omdat hij met hele andere dingen bezig was geweest die juist tegen God ingingen. Iedere gelovige komt vroeg of laat tot de ontdekking, dat hij/zij niet bekwaam is voor welke taak dan ook en altijd doelen blijft missen, ondanks het feit dat men gerechtvaardigd is van de zonde! Bij het bekijken van de nieuwe mensheid kwamen wij tot de ontdekking, dat dit een geheel nieuwe schepping betrof waarmee twee groepen, Joden en heidenen, tot één nieuwe mensheid werden geschapen, waar alles wat wettisch was aan de kant werd gezet, wat duidelijk door Paulus tot uitdrukking wordt gebracht in Colossenzen 2:16-23. In Efeziërs 2:11-18 begint er iets nieuws, dat door de Zoon van God in Zichzelf geschapen werd, een volkomen nieuwe mensheid, die leven voort zal brengen, in tegenstelling tot de oude mensheid, die dood en verderf heeft voortgebracht. Nu wij ons van onze status in Christus Jezus bewust zijn geworden, kunnen wij terugkomen op de vrijwillige onderschikking die God, de Plaatser, vanaf het begin al voor ogen had voor zijn gehele schepping en waaraan wij als zonen, behorend tot de nieuwe mensheid, zullen meewerken. 85

87 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication