87

Onderschikking wordt nooit door God, onze Vader, (van wie wij gezinsleden zijn) afgedwongen of opgelegd, het is altijd op vrijwillige basis wat door onze Vader zelf in ons wordt uitgewerkt. Daarom is het belangrijk nog eens even na te gaan waarmee de NBG het Griekse woord hupo tassõ, onder-zetten heeft vertaald: onderdanig zijn ondergeschikt blijven onderwerpen zich onderwerpen stellen stellen onder 6 x 1 x 11 x 4 x 1 x 1 x Het woord hupô tagê onder-zetting met gehoorzaam onderdanigheid tucht weg gaan uit de 1 x 1 x 1 x 1 x De meeste vertaalde woorden in de NBG hebben te maken met een vorm van iets moeten doen of laten. Volgens van Dale betekent: Onderwerpen, onder zijn gezag brengen; de beslissing aan iemand anders overlaten; iemand of iets een behandeling doen ondergaan; zich aan iemand of iets onderwerpen. Het heeft geen enkele basis van vrijwilligheid, maar wordt afgedwongen door iemand die boven je staat of door een vijand. Onderdanig, zich aan iemand ondergeschikt betonen; nederig; slaafs. Iemand onderdanig zijn is dus niet iets waar een mens naar uit zit te kijken. Tucht, het opleggen van gedragsregels; discipline; orde; regels en maatregelen met betrekking tot gezag. Hier zit ook al niemand op te wachten en het heeft dan ook totaal niets te maken met wat God, de Vader, ons wil duidelijk maken. Niet voor niets komt het door ons zo veelvuldig gebruikte woord moeten Grieks dei me in de brieven van Paulus helemaal niet voor. Wij houden het echter onze kinderen wèl met de paplepel voor, doch, hoe klein ze ook zijn, soms weigeren ze ook maar één hap hiervan te nemen. Wij zijn met moeten opgegroeid en we weten niet beter. Luister je niet naar moeten, dan volgt er automatisch straf. 86

88 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication