90

In het Grieks bestaat verplicht en/of verplichting echter niet. Verplichting is ook duidelijk iets wat je moet doen en dat is nu juist niet de bedoeling van verschuldigd zijn. Indien je je vrouw verplicht moet liefhebben zou er niet veel van terecht komen, omdat het dan van jezelf zou afhangen. Nu je echter weet, welke betekenis God aan het huwelijk heeft gegeven is het verschuldigd zijn je vrouw lief te hebben een vanzelfsprekendheid, waar je geen enkele moeite voor hoeft te doen. Net zo min als het opbeuren van een zwakkere moeite kost, want dat wil je gewoon graag, alsook de ander liefhebben. Stel je voor, dat ik een ander moet liefhebben! Dit zou nooit tot enige hechte gemeenschap of innerlijke band kunnen leiden. Verantwoordelijkheid of verantwoording afleggen zijn ook woorden, die in het Grieks niet voorkomen. God, de Vader, houdt ons voor niets verantwoordelijk en wij zullen dan ook geen verantwoording hoeven af te leggen voor dingen, die wij al of niet gedaan hebben. Rekenschap afleggen komt in het Grieks ook niet voor. Toch komt het minimaal twaalf keer voor in de NBG maar omdat het daar voorkomt, wil dit nog niet zeggen, dat het er ook daadwerkelijk staat. Het Griekse woord is logos, wat woord betekent. Romeinen 14:12 Is een veel gebruikte tekst waaruit men opmaakt dat er wel degelijk verantwoording afgelegd moet worden van onze daden. Dit komt omdat in vers 10 staat, dat wij allen voor de rechterstoel van God gesteld zullen worden. In het Grieks staat hier echter bêma, wat erepodium betekent. Voor de bêma zullen wij dus ons woord geven aan God. Je moet deze tekst lezen in combinatie met wat er voor en erachter geschreven staat en dan wordt duidelijk dat er mensen waren die anderen oordeelden, maar dat je beter naar je zelf kunt kijken of je een broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Tenslotte zal God direct met jou over jezelf spreken voor het erepodium en niet over een andere broeder. Iedere gelovige zal voor het erepodium, de bêma echter lofprijs geworden van God, 1 Corinthiërs 4:5. 89

91 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication